Prohlídka studijních programů - Informace o programu


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Počáteční období:
ZS 2014/2015 - LDF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N 33 03 N-NI Nábytkové inženýrství
Jazyk výuky:
Čeština

Charakteristika studijního programu (profil studijního programu)

Daný studijní obor navazujícího dvouletého magisterského programu Nábytkové inženýrství je charakteristický dvoustupňovým pojetím aktivního osvojení si kompetencí studentů: na prvním stupni studenti oboru získají znalosti vlastnosti materiálů, konstrukcí nábytku, výrobních postupů i řešení jak výtvarných tak konstrukčních detailů, na což následně naváží schopnosti syntetizovat tyto technické dovednosti v procesu tvorby vlastního návrhu a schopnost řešit projekty v širším kontextu. Daná koncepce přitom těsně vychází ze skutečnosti, že v předcházejícím bakalářském studio SO Tvorba a výroba nábytku si student osvojil nástroje a metodu tvorby.