Prohlídka studijních programů - Podrobné informace o oboru


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním oboru. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Počáteční období:
ZS 2014/2015 - LDF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N 41 07 N-LI Lesní inženýrství
Obor:
N-LI-LI Lesní inženýrství
Jazyk výuky: Čeština

Charakteristika studijního oboru

Nejsou evidovány žádné dostupné informace.