Prohlídka studijních programů - Informace o programu


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Počáteční období: ZS 2014/2015 - LDF
Typ studia: Magisterský navazující
Program: N 41 07 N-LI Lesní inženýrství
Jazyk výuky:Čeština

Charakteristika studijního programu (profil studijního programu)

Koncepce programu vychází z komplexního pojetí lesnictví, od základních znalostí lesních ekosystémů, přes hospodářskou úpravu lesů, rozvoj a aplikaci přírodě blízkých způsobů hospodaření a systémové ochrany přírody, až po základní znalosti o ekonomickém pojetí výrobních faktorů v lesním hospodářství. Shrnujícím posláním studia je připravit absolventy, kteří budou schopni vykonávat náročné a vysoce odborné profesní funkce na různých úrovních všech typů organizací, jejichž činnost je více či méně spojena s lesem, lesním hospodářstvím a ochranou přírody u nás i v zahraničí.