Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2014/2015 - LDF
Typ štúdia:
Magisterský nadvädzujúci
Program:
N 39 14 N-KI Krajinné inženýrství
Jazyk výučby:Čeština

Charakteristika študijného programu (profil študijného programu)

Cílem studia je připravit odborníky ovládající problematiku cíleného rozvoje krajiny a krajinného plánování ve vztahu k ekologické stabilitě krajiny, odpadovému hospodářství, rekreačnímu využívání krajiny, ochrany přírody a krajiny, péče o půdní systémy, genofond a chráněná území a jejich management, hodnocení vlivů antropogenní činnosti na krajinu, managementu územních systémů ekologické stability, vodního hospodářství, tvorbu krajinotvorných děl, rekultivace a revitalizace prostředí.