Prohlídka studijních programů - Informace o programu


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Počáteční období:
ZS 2014/2015 - LDF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N 33 01 N-DI Dřevařské inženýrství
Jazyk výuky:
Čeština

Charakteristika studijního programu (profil studijního programu)

Studijní program vychází ze znalosti materiálu -- dřeva, jeho stavby, obrábění a z konstrukce strojů. Je profilován do návrhů technologických celků na výrobu základních výrobků (řezivo, dýhy, velkoplošné kompozitní materiály, hydrotermická úprava dřeva, sušení) a na výrobky na nich závislé (stavebně-truhlářské, speciální dřevařské výrobky, dřevěné stavby a části staveb). Přípravu pak završují ekonomické disciplíny, management, logistika a obchod. V rámci volitelných předmětů se lze blíže zaměřit na automatizaci výrobních systémů, metody FEM (konečných prvků), výpočtové postupy, stavbu a konstrukci strojů, CNC obráběcí stroje.