Prohlídka studijních programů - Podrobné informace o oboru


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním oboru. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Počáteční období:
ZS 2014/2015 - LDF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N 82 13 N-DSGN Design nábytku
Obor:
N-DSGN-DSGN Design nábytku
Jazyk výuky:
Čeština

Charakteristika studijního oboru (profil studijního oboru)

Daný magisterský obor rozvíjí sebevědomí tvůrčí osobnosti a schopnosti orientace a kompetence v oborech designu nábytku, blízkých jako jsou architektura, předmětový design, ekologie nebo technologický rozvoj a vazby k těmto oborům podle osobní inklinace. Student během dvou let studia nabude také znalostí z oblasti ochrany životního prostředí v celém životním cyklu nábytku, z oblasti vlivu prostředí na chování, výkonnost a náladu uživatelů nábytku z krátkodobého hlediska a na duševní a fyzické zdraví z dlouhodobého hlediska.