Prezeranie študijných programov - Výber študijného odboru


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijný program je zložený zo študijných odborov. Podrobné informácie o študijnom odbore získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o odbore", ak je zobrazená. Detaily o prípadných špecializáciách a forme štúdia odboru zistíte zvolením ikonky v stĺpci "Prehliadať".

Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2014/2015 - LDF
Typ štúdia: Magisterský nadvädzujúci
Program:
N 82 13 N-DSGN Design nábytku
Jazyk výučby:Čeština

Skratka
Odbor
Jazyk výučbyInformácie o odbore
Prehliadať
N-DSGN-DSGN
Design nábytkuČeština