Prohlídka studijních programů - Podrobné informace o oboru


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním oboru. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Počáteční období:
ZS 2014/2015 - LDF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program: N 33 05 N-STAV Stavby na bázi dřeva
Obor:
N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva
Jazyk výuky:
Čeština

Charakteristika studijního oboru (profil studijního oboru)

Za stěžejní všeobecné kompetence získané absolvováním magisterského stupně studia jsou považovány dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací, schopnost aplikace znalostí v praxi, schopnost komunikovat s experty v jiném oboru a schopnost organizace a plánování. Z oborových kompetencí jsou to znalost materiálových vlastností pro aplikace v dřevostavbách, znalost technologických procesů a pracovních postupů při výrobě dřevostaveb, znalost výrobní techniky a mechanizace, znalost navrhování dřevěných prvků nosných konstrukcí, znalost právního a normativního prostředí pro realizaci staveb a znalost základů ekonomických kalkulací a finančního účetnictví.