Prezeranie študijných programov - Informácie o programe


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Tu si môžete prečítať podrobné informácie o zvolenom študijnom programe. Údaje sa vzťahujú k zvolenému počiatočnému obdobiu štúdia.

Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2014/2015 - LDF
Typ štúdia:
Magisterský nadvädzujúci
Program:
N 33 05 N-STAV Stavby na bázi dřeva
Jazyk výučby:
Čeština

Charakteristika študijného programu

Nie sú evidované žiadne dostupné informácie.