Prohlídka studijních programů - Informace o programu


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o zvoleném studijním programu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia.

Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Počáteční období: ZS 2014/2015 - LDF
Typ studia: Magisterský navazující
Program: N 33 05 N-STAV Stavby na bázi dřeva
Jazyk výuky:Čeština

Charakteristika studijního programu

Nejsou evidovány žádné dostupné informace.