Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2014/2015 - LDF
Typ štúdia:
Magisterský nadvädzujúci

Výber študijného programu

Kód
Program
Jazyk výučby
Počet odborov
Informácie o programePrehliadaťOrgány
N 82 13
N-DSGN Design nábytkuČeština
1
N 33 01
N-DI Dřevařské inženýrství
Čeština
1
N 41 58
N-EUFO European Forestry
Angličtina
1
N 39 14
N-KI Krajinné inženýrství
Čeština
1
N 41 07
N-LI Lesní inženýrství
Čeština1
N 33 03
N-NI Nábytkové inženýrstvíČeština
1
N 33 05
N-STAV Stavby na bázi dřeva
Čeština
1