Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2014/2015 - LDF
Typ štúdia: Magisterský nadvädzujúci

Výber študijného programu

KódProgramJazyk výučbyPočet odborovInformácie o programePrehliadaťOrgányTlač brožúry
N 82 13N-DSGN Design nábytkuČeština1
N 33 01N-DI Dřevařské inženýrstvíČeština1
N 41 58N-EUFO European ForestryAngličtina1
N 39 14N-KI Krajinné inženýrstvíČeština1
N 41 07N-LI Lesní inženýrstvíČeština1
N 33 03N-NI Nábytkové inženýrstvíČeština1
N 33 05N-STAV Stavby na bázi dřevaČeština1

Na tomto mieste je možné vybrať špecializáciu, ktorá zodpovedá zvolenej fakulte a type štúdia. Po kliknutí na Prehliadať je možné vybrať formu štúdia a zobraziť študijný plán a predmety štátnej skúšky.

Výber špecializácie

Pre zvolené podmienky nie sú definované žiadne špecializácie.