Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2014/2015 - LDF
Typ štúdia: Bakalársky
Program: B 33 05 B-STAV Stavby na bázi dřeva
Odbor: B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva
Jazyk výučby: Čeština

Výber formy štúdia

FormaPrehliadaťPredmety ŠS
prezenčná