Prohlídka studijních programů - Informace o předmětech SZ


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Na této stránce jsou zobrazeny tematické celky pro otázky ze zvoleného předmětu. Tematické celky můžete vytisknout pomocí tlačítka Tisk tematických celků pod tabulkou.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor: N-HPS-UAD Účetnictví a daně
Forma:
prezenční

Název předmětu SZ:Řízení podniků
Garant:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Ústav managementu (PEF)
Prerekvizity:
(MEK | NOW(MEK)) & (MVY | NOW(MVY)) & (STM | NOW(STM))

Následující tabulka obsahuje tematické celky pro otázky z okruhu Řízení podniků pro státní závěrečnou zkoušku.

Čeština     Angličtina
     


1.
Aktuální znění okruhů ke SZ je k dispozici s názvem "Okruhy státních zkoušek 2016/2017 pro studenty skládající státní zkoušky v akademickém roce 2016/2017 a následujících letech" na webu fakulty pod odkazem http://www.pef.mendelu.cz/25627-studijni-plany