Prohlídka studijních programů - Informace o předmětech SZ


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Na této stránce jsou zobrazeny tematické celky pro otázky ze zvoleného předmětu. Tematické celky můžete vytisknout pomocí tlačítka Tisk tematických celků pod tabulkou.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program: N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor: N-HPS-UAD Účetnictví a daně
Forma:
prezenční

Název předmětu SZ:
Grafika a její aplikace
Garant:
Ing. David Procházka, Ph.D.
Garantující pracoviště:
Prerekvizity:
(AGP | NOW(AGP)) & (PG2 | NOW(PG2)) & (PUR | NOW(PUR))

Následující tabulka obsahuje tematické celky pro otázky z okruhu Grafika a její aplikace pro státní závěrečnou zkoušku.

Čeština     Angličtina
     


1.
Počítačová animace
grafické nástroje pro modelování prostoru, nastavení vlastností prostředí, režimy renderování, renderovací výkon, nízkoúrovňová počítačová animace, klíčování, reprezentace animačních křivek, vysokoúrovňová počítačová animace.
2.
Pořizování, tvorba a ukládání geodat
pořizování geodat, typy geodat pro reprezentaci plošných a prostorových objektů, aproximace modelů pokrytí (IDW, natural neighbours, spliny, krieging), metody ukládání a distribuce geodat, způsoby prezentace modelu.
3.
Zpracování obrazu a videa
ukládání obrazového signálu (formáty a metody komprese), zpracování obrazového signálu, automatická detekce objektů, komunikace prostřednictvím počítače (metody a kodeky pro audio/video komunikaci).
4.Grafické karty
struktura moderních grafických karet; princip vykreslovacího řetězce, jazyky používané pro programování GPU (GLSL, OpenCL).
5.
Možnosti reprezentace rovinných a prostorových útvarů v počítačové grafice
práce s vrcholy a jejich vykreslování pomocí grafických API moderních grafických karet (Vertex Buffer Objects, indexování…).
6.
Nastavení grafické scény
vlastnosti 2D a 3D scény v OpenGL (souřadné systémy, grafické módy…), transformace ve 2D a 3D, převod 3D scény na 2D obraz, detekce viditelných objektů.
7.
Realistická reprezentace scény
výpočet osvětlení scény; metody osvětlení scény v OpenGL; texturování; užití textur pro zjednodušení výpočetní náročnosti; texturování v OpenGL.
8.Návrh uživatelského rozhraní aplikace
srovnání metod návrhu aplikací; User Centred Design; základní principy chování uživatele.
9.
Návrh grafické aplikace
základní struktura aplikace; identifikace pozice uživatele v aplikaci; přechody mezi stavy; nabízení operací; vkládání hodnot.
10.Virtuální realita
hardware pro zobrazování; speciální vstupní a výstupní zařízení; metody snímání pohybu; haptická zpětná vazba; současné aplikace virtuální reality.
11.
Rozšířená realita a lokační služby
metody zobrazování informací; lokační služby a metody určení polohy uživatele; současné aplikace rozšířené reality a lokačních služeb.