Prohlídka studijních programů - Informace o předmětech SZ


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Na této stránce jsou zobrazeny tematické celky pro otázky ze zvoleného předmětu. Tematické celky můžete vytisknout pomocí tlačítka Tisk tematických celků pod tabulkou.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia: Magisterský navazující
Program:
N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor: N-HPS-UAD Účetnictví a daně
Forma:
prezenční

Název předmětu SZ:
Obhajoba diplomové práce
Garant:
Garantující pracoviště:
Prerekvizity:
žádné


Vybraný předmět nemá zadány žádné tematické celky pro státní zkoušku.