Prohlídka studijních programů - Výběr formy studia


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Studijní obory se otvírají pro různé formy studia. Zvolením ikony ve sloupci "Prohlížet" zobrazíte studijní plán (přehled všech předmětů, které je nutné odstudovat) pro danou formu studia. Zvolením ikony ve sloupci "Předměty SZ" zobrazíte předměty státní zkoušky.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia: Bakalářský
Program: B0612P140001 B-AII Administrace IS/ICT

Výběr formy studia

FormaProhlížetPředměty SZ
prezenční
kombinovaná