Prohlídka studijních programů - Výběr studijního oboru


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Studijní program je složen ze studijních oborů. Podrobné informace o studijním oboru získáte kliknutím na ikonu ve sloupci "Informace o oboru", je-li zobrazena. Detaily o případných specializacích a formě studia oboru zjistíte zvolením ikony ve sloupci "Prohlížet".

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia: Magisterský navazující
Program:
N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Jazyk výuky:
Čeština

Zkratka
Obor
Jazyk výuky
Informace o oboru
Prohlížet
N-HPS-FIMFinance a investiční managementČeština
N-HPS-UAD
Účetnictví a daně
Čeština