Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia:
Bakalársky

Výber študijného programu

Kód
Program
Jazyk výučby
Počet odborov
Informácie o programe
Prehliadať
Orgány
B0612P140001B-AII Administrace IS/ICTČeština
0
B0413A050029B-EAMA Economics and ManagementAngličtina0
B0413A050034
B-EAM Ekonomika a management
Čeština0
B0412A050009
B-F Finance0
-
B0488P050002
B-FS Finanční služby
0
-
B 39 02B-II Inženýrská informatika
Čeština
1
B0413P050018
B-MOS Management obchodu a služeb
Čeština
0
B0613A140025
B-OI Otevřená informatika
Čeština0
-
B 62 09
B-SI Systémové inženýrství a informatikaČeština
1

Na tomto mieste je možné vybrať špecializáciu, ktorá zodpovedá zvolenej fakulte a type štúdia. Po kliknutí na Prehliadať je možné vybrať formu štúdia a zobraziť študijný plán a predmety štátnej skúšky.

Výber špecializácie

Kód
Špecializácia
Typ špecializácie
Prehliadať
EBEFA
EBEFA Ekonomická a finanční analýzaŠpecializácia
EBLZ
EBLZ Lidské zdroje
Špecializácia
EBMCR
EBMCR Management cestovního ruchu
Špecializácia
EBMM
EBMM Management a marketingŠpecializácia
EBMMA
EBMMA Management a marketing v AJ
Špecializácia
EBMOC
EBMOC Management obchodní činnosti
Špecializácia
ZBEA
ZBEA ECDL advanced
Zameranie
ZBE21
ZBE21 Ekonomika 21. století v souvislostech
Zameranie
ZBFMP
ZBFMP Finanční management podniku
Zameranie
ZBKOR
ZBKOR Komunikace a osobní rozvoj
Zameranie
ZBMZBM MarketingZameranie
ZBOI
ZBOI Zaměření pro otevřenou informatiku
Zameranie
ZBVPZBVP Veřejné politiky
Zameranie
ZBZM
ZBZM Zahraniční mobilita
Zameranie