Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia: Bakalársky

Výber študijného programu

KódProgramJazyk výučbyPočet odborovInformácie o programePrehliadaťOrgány
B0612P140001B-AII Administrace IS/ICT0
B 99 95B-EAMA Economics and Management0
B 99 94B-EAM Ekonomika a management0
B 39 02B-II Inženýrská informatikaČeština1
B0413P050018B-MOS Management obchodu a služeb0
B 62 09B-SI Systémové inženýrství a informatikaČeština1

Na tomto mieste je možné vybrať špecializáciu, ktorá zodpovedá zvolenej fakulte a type štúdia. Po kliknutí na Prehliadať je možné vybrať formu štúdia a zobraziť študijný plán a predmety štátnej skúšky.

Výber špecializácie

KódŠpecializáciaPrehliadať
EBEFAEBEFA Ekonomická a finanční analýza
EBLZEBLZ Lidské zdroje
EBMCREBMCR Management cestovního ruchu
EBMMEBMM Management a marketing
EBMMAEBMMA Management a marketing v AJ
EBMOCEBMOC Management obchodní činnosti