Prezeranie študijných programov - Výber typu štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Jednotlivé študijné programy sú rozdelené podľa typov štúdia. Pomocou ikony Prehliadať si zobrazíte prehľad študijných programov typu štúdia. Magisterský nadväzujúci Typ štúdia je pokračovaním bakalárskeho typu štúdia.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2020/2021 - PEF

Typ štúdia
Množstvo programovMnožstvo špecializácií
Prehliadať
Bakalársky
9
14
Magisterský nadvädzujúci
10
12
Zahraniční študenti
1
0