Prohlídka studijních programů - Výběr typu studia


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Jednotlivé studijní programy jsou rozděleny podle typů studia. Pomocí ikony Prohlížet si zobrazíte přehled studijních programů typu studia. Magisterský navazující Typ studia je pokračováním bakalářského typu studia.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF

Typ studia
Počet programů
Počet specializací
Prohlížet
Bakalářský
9
14
Magisterský navazující
10
12
Zahraniční studenti
10