Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia


Tato aplikace zobrazuje studijní plán, tedy přehled všech předmětů pro vybrané studium.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia: Magisterský navazující
Program: N 39 02 N-II Inženýrská informatika
Obor: N-II-ARI Automatizace řízení a informatika
Forma: prezenční
Délka studia: 2 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je získání dalších teoretických znalostí, praktických a aplikačních dovedností a kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií, automatizace řídicích procesů, systémového inženýrství, simulace a optimalizace systémů a softwarového inženýrství. Cílem je vytvořit komplexní základ k výkonu dále specifikovaných profesí při uplatnění v praxi a teoreticko-odborný základ k případnému dalšímu badatelsky zaměřenému studiu v doktorském stupni studia.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent je připraven k samostatnému výkonu profese v oblastech automatizace procesů, vývoje, tvorby a provozu IS/ICT, řešení inženýrských a ekonomických aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a řídicí techniky, v útvarech informatiky velkých výrobních i nevýrobních organizací, odpovědných za provoz a rozvoj svých ICT a IS/ICT, k navrhování, tvorbě a správě manažerských systémů a dále strukturovaných subsystémů podniků a organizací podle platných právních a normativních předpisů, k navrhování, tvorbě a správě systémů a dále strukturovaných subsystémů řízení biologických a technických procesů včetně modelování těchto procesů, k efektivnímu řízení vývojových i obchodních týmů, společností a podniků služeb ve studovaném oboru v terciárním sektoru národního hospodářství, vzdělávací a badatelsky zaměřené organizace nevyjímaje.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Inženýrská informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 12. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 1. do 5. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 22. května 2020, pokud:

  • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika navazuje,
  • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Automatizace řízení a informatika musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 86 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 18 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci.

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
MEManažerské dovednostizkouška4
OMOptimalizační metodyzkouška5
RTŘídicí technikazkouška6
SWI1Softwarové inženýrství Izkouška4
SISystémové inženýrstvízkouška5
TPJTeorie programovacích jazykůzkouška6
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
DISKDiplomní seminář Kybernetikazápočet2
ISPInformační systémy (projektování)zkouška6
SWI2Softwarové inženýrství IIzkouška4
TGRTeorie grafůzkouška5
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
TEAUTechnický auditzkouška6
VASVyčíslitelnost a složitostzkouška5
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
DPKDiplomová práce Kybernetikazápočet10
IPIInovace pro informatikyzkouška6
ISACIS/ICT v AJzkouška4
SZZStátní závěrečná zkouškastátní závěrečná zkouška0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
Doporučené předměty - magisterské informatické obory
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 18 kr.)
AMPAgilní metodiky programovánízápočet4
DBS2Databázové systémy IIzkouška6
KASKomprimace dat a kryptologiezkouška6
LISLaboratoř informačních systémů a procesního modelovánízkouška5
LVRLaboratoř virtuální realityzápočet4
MUCManažerské účetnictvízkouška6
NIMNástroje integrovaného managementuzkouška6
PPRParalelní programovánízápočet4
PS2Počítačové sítě IIzkouška6
TITeoretická informatikazkouška6
TGRTeorie grafůzkouška5
VUI2Umělá inteligence IIzkouška6
UPZ1Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 1zápočet999
UPZ2Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 2zápočet999
UPZ3Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 3zápočet999
UPZ4Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 4zápočet999
UPZ5Uznaný odborný předmět ze zahraničního pobytu 5zápočet999

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

  • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
  • okruh Automatizované systémy řízení,
  • okruh Inženýrská informatika a
  • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky