Prezeranie študijných programov - Informácie o predmetoch ŠS


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste získate podrobné informácie o predmetoch štátnej skúšky vybraného študijného odboru. Pokiaľ si prajete zobraziť tematické celky pre otázky z daného predmetu, kliknite na názov predmetu. Údaje sa vzťahujú k zvolenému začiatočnému obdobiu štúdia. Ak nie sú tematické celky k dispozícii, dostanete sa do sylabu predmetu.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia:
Magisterský nadvädzujúci
Program:
N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Odbor:
N-HPS-UAD Účetnictví a daně
Forma:
prezenčná

Povinné predmety ŠS

V tabuľke je uvedený zoznam povinných predmetov štátnej skúšky v podobe vypísanej pre skúškové obdobie ZS 2020/2021 - PEF.

Predmet
Garant
Pracovisko
Hospodářská politika
Obhajoba diplomové prácePEF


Povinne voliteľné skupiny predmetov ŠS

V tabuľke je uvedený zoznam povinných predmetov štátnej skúšky v podobe vypísanej pre skúškové obdobie ZS 2020/2021 - PEF, z ktorých je nutné zvoliť si daný počet predmetov uvedený v stĺpci Potrebné vybrať.

Skup.
Predmet (garant, pracovisko)
Potrebné vybrať
1.
Finanční management podniku (D. Špirková, ÚPE PEF)
Finanční regulace (S. Kapounek, ÚF PEF)
Grafika a její aplikace (D. Procházka, ÚI PEF)
Management zdravotnických zařízení (A. Hrdličková, ÚMA PEF)
Obchodní právo (H. Kelblová, ÚPHV PEF)
Podnikové informační systémy (I. Rábová, ÚI PEF)
Řízení podniků (P. Žufan, ÚMA PEF)
Zdaňování a auditing (D. Nerudová, ÚÚD PEF)
1