Prohlídka studijních programů - Informace o předmětech SZ


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o předmětech státní zkoušky zvoleného studijního oboru. Pokud si přejete zobrazit tematické celky pro otázky z daného předmětu, klikněte na název předmětu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia. Nejsou-li tematické celky k dispozici, dostanete se do sylabu předmětu.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Program:
N 62 02 N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor:
N-HPS-UAD Účetnictví a daně
Forma:
prezenční

Povinné předměty SZ

V tabulce je uveden seznam povinných předmětů státní zkoušky v podobě vypsané pro zkouškové období ZS 2020/2021 - PEF.

Předmět
GarantPracoviště
Hospodářská politikaÚE PEF
Obhajoba diplomové práceM. Machay
ÚÚD PEF


Povinně volitelné skupiny předmětů SZ

V tabulce je uveden seznam povinných předmětů státní zkoušky v podobě vypsané pro zkouškové období ZS 2020/2021 - PEF, ze kterých je nutné zvolit si daný počet předmětů, uvedený ve sloupci Nutno vybrat.

Skup.
Předmět (garant, pracoviště)
Nutno vybrat
1.
Finanční management podniku (D. Špirková, ÚPE PEF)
Finanční regulace (S. Kapounek, ÚF PEF)
Grafika a její aplikace (D. Procházka, ÚI PEF)
Management zdravotnických zařízení (A. Hrdličková, ÚMA PEF)
Obchodní právo (H. Kelblová, ÚPHV PEF)
Podnikové informační systémy (I. Rábová, ÚI PEF)
Řízení podniků (P. Žufan, ÚMA PEF)
Zdaňování a auditing (D. Nerudová, ÚÚD PEF)
1