Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia: Magisterský nadvädzujúci
Program: N 62 09 N-SI Systémové inženýrství a informatika
Odbor: N-SI-EI Ekonomická informatika
Forma: prezenčná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

Cíle studia ve studijním programu

Studijní obor Ekonomická informatika je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Poskytuje pokročilé znalosti a praktické dovednosti v důležitých oblastech informatiky, ekonomiky a řízení podniku. Důraz je kladen na problematiku softwarového inženýrství a projektování informačních systémů s akcentem na uplatňování systémové integrace a na využití dalších specializovaných odvětví informatiky. Absolventi se stanou mezioborově vybavenými odborníky, kteří jsou schopni brát v úvahu nejen aktuální trendy v oblasti informačních technologií, ale také potřeby a trendy z podnikové praxe.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru se uplatňují nejen jako zaměstnanci, ale i jako podnikatelé ve svém oboru. V praxi pak vykonávají především funkce specialistů pro vývoj softwarových systémů, provoz a správu pokročilých aplikací, technologií a infrastruktury, funkce datových analytiků, analytiků, projektantů a konszultantů informačních systémů či vedoucích týmů zaměřených na zmíněné činnosti.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Ekonomická informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 12. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 1. do 5. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 22. května 2020, pokud:

  • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Systémové inženýrství a informatika navazuje,
  • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Ekonomická informatika musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 72 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 15 kreditů za odbornou ekonomickou profilaci naplněnou třemi předměty (MI2, MA2 a DET nebo trojici MEK, STM a MVY). Za své studium si student musí též vybrat z balíku povinně volitelných předmětů předměty za alespoň 17 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci.

 
1. semester ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
ISPInformační systémy (projektování)skúška6
SWI1Softwarové inženýrství Iskúška4
SISystémové inženýrstvískúška5
TPJTeorie programovacích jazykůskúška6
 
2. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DISIDiplomní seminář IS/ICTzápočet2
ISACIS/ICT v AJskúška4
OVOperační výzkumskúška6
SWI2Softwarové inženýrství IIskúška4
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
IISIntegrované informační systémyskúška5
TITeoretická informatikaskúška6
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DPIIDiplomová práce IS/ICTzápočet10
IPIInovace pro informatikyskúška6
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
SZZStátní závěrečná zkouškaštátna záverečná skúška0
 
Skupiny predmetov pre celý plán
Povinně volitelné - student musí absolvovat trojici předmětů MI2, MA2 a DET nebo trojici MEK, STM a MVY - viz brožura studijní plán
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 3 pr.)
MA2Makroekonomie IIskúška5
MVYMarketing IIskúška5
MI2Mikroekonomie IIskúška6
MEKPodniková ekonomika IIskúška5
STMStrategický managementskúška5
DETVývoj ekonomického myšlenískúška4
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 17 kr.)
AMPAgilní metodiky programovánízápočet4
DBS2Databázové systémy IIskúška6
KASKomprimace dat a kryptologieskúška6
LISLaboratoř informačních systémů a procesního modelovánískúška5
LVRLaboratoř virtuální realityzápočet4
MUCManažerské účetnictvískúška6
PPRParalelní programovánískúška6
PS2Počítačové sítě IIskúška6
TGRTeorie grafůskúška5
VUI2Umělá inteligence IIskúška6

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

  • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
  • okruh Informatika a ekonomie, nebo Informatika a řízení podniku,
  • okruh Vývoj programových systémů a
  • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky