Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia


Tato aplikace zobrazuje studijní plán, tedy přehled všech předmětů pro vybrané studium.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia: Magisterský navazující
Program: N 62 09 N-SI Systémové inženýrství a informatika
Obor: N-SI-EI Ekonomická informatika
Forma: prezenční
Délka studia: 2 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

Cíle studia ve studijním programu

Studijní obor Ekonomická informatika je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Poskytuje pokročilé znalosti a praktické dovednosti v důležitých oblastech informatiky, ekonomiky a řízení podniku. Důraz je kladen na problematiku softwarového inženýrství a projektování informačních systémů s akcentem na uplatňování systémové integrace a na využití dalších specializovaných odvětví informatiky. Absolventi se stanou mezioborově vybavenými odborníky, kteří jsou schopni brát v úvahu nejen aktuální trendy v oblasti informačních technologií, ale také potřeby a trendy z podnikové praxe.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru se uplatňují nejen jako zaměstnanci, ale i jako podnikatelé ve svém oboru. V praxi pak vykonávají především funkce specialistů pro vývoj softwarových systémů, provoz a správu pokročilých aplikací, technologií a infrastruktury, funkce datových analytiků, analytiků, projektantů a konszultantů informačních systémů či vedoucích týmů zaměřených na zmíněné činnosti.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Ekonomická informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 12. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 1. do 5. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 22. května 2020, pokud:

  • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Systémové inženýrství a informatika navazuje,
  • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Ekonomická informatika musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 72 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 15 kreditů za odbornou ekonomickou profilaci naplněnou třemi předměty (MI2, MA2 a DET nebo trojici MEK, STM a MVY). Za své studium si student musí též vybrat z balíku povinně volitelných předmětů předměty za alespoň 17 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci.

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
ISPInformační systémy (projektování)zkouška6
SWI1Softwarové inženýrství Izkouška4
SISystémové inženýrstvízkouška5
TPJTeorie programovacích jazykůzkouška6
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
DISIDiplomní seminář IS/ICTzápočet2
ISACIS/ICT v AJzkouška4
OVOperační výzkumzkouška6
SWI2Softwarové inženýrství IIzkouška4
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
IISIntegrované informační systémyzkouška5
TITeoretická informatikazkouška6
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
DPIIDiplomová práce IS/ICTzápočet10
IPIInovace pro informatikyzkouška6
PRX2Řízená odborná praxezápočet8
SZZStátní závěrečná zkouškastátní závěrečná zkouška0
 
Skupiny předmětů pro celý plán
Povinně volitelné - student musí absolvovat trojici předmětů MI2, MA2 a DET nebo trojici MEK, STM a MVY - viz brožura studijní plán
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 3 př.)
MA2Makroekonomie IIzkouška5
MVYMarketing IIzkouška5
MI2Mikroekonomie IIzkouška6
MEKPodniková ekonomika IIzkouška5
STMStrategický managementzkouška5
DETVývoj ekonomického myšlenízkouška4
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 17 kr.)
AMPAgilní metodiky programovánízápočet4
DBS2Databázové systémy IIzkouška6
KASKomprimace dat a kryptologiezkouška6
LISLaboratoř informačních systémů a procesního modelovánízkouška5
LVRLaboratoř virtuální realityzápočet4
MUCManažerské účetnictvízkouška6
PPRParalelní programovánízkouška6
PS2Počítačové sítě IIzkouška6
TGRTeorie grafůzkouška5
VUI2Umělá inteligence IIzkouška6

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

  • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
  • okruh Informatika a ekonomie, nebo Informatika a řízení podniku,
  • okruh Vývoj programových systémů a
  • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky