Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2020/2021 - FBE
Type of study: Master continuing
Programme: N 62 09 C-SE System engineering and informatics
Field of study: C-SE-EI Economic informatics
Form of study: full-time
Study duration: 2 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Studijní obor Ekonomická informatika je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Poskytuje pokročilé znalosti a praktické dovednosti v důležitých oblastech informatiky, ekonomiky a řízení podniku. Důraz je kladen na problematiku softwarového inženýrství a projektování informačních systémů s akcentem na uplatňování systémové integrace a na využití dalších specializovaných odvětví informatiky. Absolventi se stanou mezioborově vybavenými odborníky, kteří jsou schopni brát v úvahu nejen aktuální trendy v oblasti informačních technologií, ale také potřeby a trendy z podnikové praxe.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru se uplatňují nejen jako zaměstnanci, ale i jako podnikatelé ve svém oboru. V praxi pak vykonávají především funkce specialistů pro vývoj softwarových systémů, provoz a správu pokročilých aplikací, technologií a infrastruktury, funkce datových analytiků, analytiků, projektantů a konszultantů informačních systémů či vedoucích týmů zaměřených na zmíněné činnosti.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu a přijímací zkouška pořádaná fakultou z odborného předmětu Ekonomická informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 12. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 1. do 5. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 22. května 2020, pokud:

  • se hlásí do tohoto programu z bakalářského programu uskutečňovaného na fakultě, na který navazující magisterský studijní program Systémové inženýrství a informatika navazuje,
  • absolvoval v rámci studia na fakultě zahraniční studijní pobyt, praxi nebo stáž delší než 30 dní,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. zahraniční odborný certifikát).

Struktura studijního plánu

Student oboru Ekonomická informatika musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 72 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 15 kreditů za odbornou ekonomickou profilaci naplněnou třemi předměty (MI2, MA2 a DET nebo trojici MEK, STM a MVY). Za své studium si student musí též vybrat z balíku povinně volitelných předmětů předměty za alespoň 17 kreditů. Dále si musí zvolit specializaci.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
ISPInformation Systems (Designing)Exam6
SWI1Software Engineering IExam4
SISystem EngineeringExam5
TPJTheory of Programming LanguagesExam6
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
ISACIS/ICTExam4
DISIMasters Thesis Seminar - IS/ICTFulfillment of requirements2
OVOperational ResearchExam6
SWI2Software Engineering IIExam4
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
IISIntegrated Information SystemsExam5
TITheoretical InformaticsExam6
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
SZZFinal State ExamFinal exam0
IPIInnovation Course for the IT SpecialistsExam6
PRX2Managed Practical TrainingFulfillment of requirements8
DPIIMaster Thesis IS/ICTFulfillment of requirements10
 
Groups of courses for the entire plan
Povinně volitelné - student musí absolvovat trojici předmětů MI2, MA2 a DET nebo trojici MEK, STM a MVY - viz brožura studijní plán
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of elective courses (min. 3 cours.)
DETHistory of Economic TheoriesExam4
MA2Intermediate MacroeconomicsExam5
MEKManagerial EconomicsExam5
MVYMarketing IIExam5
MI2Microeconomics IIExam6
STMStrategic ManagementExam5
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of elective courses (min. 17 crd.)
AMPAgile Methods of ProgrammingFulfillment of requirements4
VUI2Artificial Intelligence IIExam6
PS2Computer Networks IIExam6
KASData Compression and CryptologyExam6
DBS2Database Systems IIExam6
TGRGraph TheoryExam5
LISInformation Systems and Process Modelling LaboratoryExam5
MUCManagerial AccountingExam6
PPRParallel ProgrammingExam6
LVRVirtual Reality LaboratoryFulfillment of requirements4

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student v prvním semestru studia volí z těchto specializací:

Student si ve druhém semestru volí téma diplomové práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní závěrečná zkouška

  • Obhajoba diplomové práce (Informace k závěrečné práci),
  • okruh Informatika a ekonomie, nebo Informatika a řízení podniku,
  • okruh Vývoj programových systémů a
  • vybraný specializační předmět.

Okruhy předmětů Státní závěrečné zkoušky