Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia špecializácia


Aplikácia zobrazuje študijný plán pre vybranú špecializáciu a formu. Predmety sú rozdelené do skupín, z ktorých je potrebné vždy odštudovať dané minimum.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia: Bakalársky
Špecializácia: EBLZ Lidské zdroje
Forma: prezenčná
Začiatok špecializácia: 1. semester

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Lidské zdroje uskutečňované v rámci programu Ekonomika a management je bakalář, který zná personální, právní, ekonomické, psychologické, sociologické a další relevantní aspekty problematiky, které mu umožní realizovat klíčové personalistické činnosti, samostatně se orientovat v oblasti sociální a právní problematiky v organizacích za využití teoretických koncepcí a alternativních přístupů. Absolvováním specializace je student vybaven moderními nástroji pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti řízení lidských zdrojů včetně řízení realizace výsledků jejich aplikace v praxi. Specializace klade důraz na psychologické aspekty mezilidských vztahů a s nimi související znalosti a dovednosti a umožní absolventům rozvinout analytické a kritické myšlení.

  • znalosti: znalost soudobých manažerských přístupů k řízení lidských zdrojů, forem odměňování, metod a technik hodnocení výkonu, postupů výběru zaměstnanců, základů pracovního práva, zákoníku práce a souvisejících zákonů, mzdových (platových) předpisů;
  • dovednosti: aktivní sledování trendů politiky zaměstnanosti; vyhodnocení efektivity vzdělávání; identifikování personálních potřeb organizace; tvorba a revize interních pracovněprávních norem; tvorba rozpočtů mzdových a ostatních osobních nákladů; organizování vzdělávání zaměstnanců v pracovním a služebním poměru;
  • kompetence: zpracování plánu personálních potřeb a strategie organizace; kolektivní vyjednávání; organizace a vyhodnocení nabídek uchazečů uvnitř i vně organizace; průzkum trhu práce v souvislosti s personálními potřebami organizace; nábor, výběr a přijímání zaměstnanců; zadávání a kontrola personální inzerce.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: personalista, kariérový poradce, konzultant, odborný referent.

Koordinátorka specializace

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Ústav práva a humanitních věd

 
1. semester ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.
 
2. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-BODBezpečnost a ochrana datskúška4
EBC-CCoachingskúška6
EBC-PERPersonalistikaskúška6
EBC-SSPSociologie a sociální psychologieskúška6
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-EKPREkonomie práceskúška4
EBA-ICInterkulturní kompetence v AJskúška8
EBC-PPSZPracovní právo a právo sociálního zabezpečenískúška6
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-MPManažerská psychologieskúška6
EBC-SOFSpolečenská odpovědnost firemskúška4