Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2020/2021 - FBE
Type of study: Bachelor
Track: EBLZ Human Resources
Form of study: full-time
Beginning track: 1st semester

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Lidské zdroje uskutečňované v rámci programu Ekonomika a management je bakalář, který zná personální, právní, ekonomické, psychologické, sociologické a další relevantní aspekty problematiky, které mu umožní realizovat klíčové personalistické činnosti, samostatně se orientovat v oblasti sociální a právní problematiky v organizacích za využití teoretických koncepcí a alternativních přístupů. Absolvováním specializace je student vybaven moderními nástroji pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti řízení lidských zdrojů včetně řízení realizace výsledků jejich aplikace v praxi. Specializace klade důraz na psychologické aspekty mezilidských vztahů a s nimi související znalosti a dovednosti a umožní absolventům rozvinout analytické a kritické myšlení.

  • znalosti: znalost soudobých manažerských přístupů k řízení lidských zdrojů, forem odměňování, metod a technik hodnocení výkonu, postupů výběru zaměstnanců, základů pracovního práva, zákoníku práce a souvisejících zákonů, mzdových (platových) předpisů;
  • dovednosti: aktivní sledování trendů politiky zaměstnanosti; vyhodnocení efektivity vzdělávání; identifikování personálních potřeb organizace; tvorba a revize interních pracovněprávních norem; tvorba rozpočtů mzdových a ostatních osobních nákladů; organizování vzdělávání zaměstnanců v pracovním a služebním poměru;
  • kompetence: zpracování plánu personálních potřeb a strategie organizace; kolektivní vyjednávání; organizace a vyhodnocení nabídek uchazečů uvnitř i vně organizace; průzkum trhu práce v souvislosti s personálními potřebami organizace; nábor, výběr a přijímání zaměstnanců; zadávání a kontrola personální inzerce.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: personalista, kariérový poradce, konzultant, odborný referent.

Koordinátorka specializace

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Ústav práva a humanitních věd

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-CCoachingExam6
EBC-BODData Safety and SecurityExam4
EBC-PERHuman ResourcesExam6
EBC-SSPSociology and Social PsychologyExam6
 
5th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBA-ICIntercultural CompetencesExam8
EBC-PPSZLabour and Social Security LawExam6
EBC-EKPRLabour EconomicsExam4
 
6th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-SOFCorporate Social ResponsibilityExam4
EBC-MPManagerial PsychologyExam6