Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia specializace


Aplikace zobrazuje studijní plán pro vybranou specializaci a formu. Předměty jsou rozděleny do skupin, z nichž je nutné vždy odstudovat dané minimum.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia:
Bakalářský
Specializace:
EBLZ Lidské zdroje
Forma:
prezenční
Začátek specializace:
1. semestr

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Lidské zdroje uskutečňované v rámci programu Ekonomika a management je bakalář, který zná personální, právní, ekonomické, psychologické, sociologické a další relevantní aspekty problematiky, které mu umožní realizovat klíčové personalistické činnosti, samostatně se orientovat v oblasti sociální a právní problematiky v organizacích za využití teoretických koncepcí a alternativních přístupů. Absolvováním specializace je student vybaven moderními nástroji pro podporu rozhodovacích procesů v oblasti řízení lidských zdrojů včetně řízení realizace výsledků jejich aplikace v praxi. Specializace klade důraz na psychologické aspekty mezilidských vztahů a s nimi související znalosti a dovednosti a umožní absolventům rozvinout analytické a kritické myšlení.

  • znalosti: znalost soudobých manažerských přístupů k řízení lidských zdrojů, forem odměňování, metod a technik hodnocení výkonu, postupů výběru zaměstnanců, základů pracovního práva, zákoníku práce a souvisejících zákonů, mzdových (platových) předpisů;
  • dovednosti: aktivní sledování trendů politiky zaměstnanosti; vyhodnocení efektivity vzdělávání; identifikování personálních potřeb organizace; tvorba a revize interních pracovněprávních norem; tvorba rozpočtů mzdových a ostatních osobních nákladů; organizování vzdělávání zaměstnanců v pracovním a služebním poměru;
  • kompetence: zpracování plánu personálních potřeb a strategie organizace; kolektivní vyjednávání; organizace a vyhodnocení nabídek uchazečů uvnitř i vně organizace; průzkum trhu práce v souvislosti s personálními potřebami organizace; nábor, výběr a přijímání zaměstnanců; zadávání a kontrola personální inzerce.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: personalista, kariérový poradce, konzultant, odborný referent.

Koordinátorka specializace

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.

Ústav práva a humanitních věd

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončení
Kredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-BOD
Bezpečnost a ochrana dat
zkouška4
EBC-CCoaching
zkouška
6
EBC-PER
Personalistika
zkouška6
EBC-SSPSociologie a sociální psychologie
zkouška
6
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-EKPR
Ekonomie práce
zkouška4
EBA-IC
Interkulturní kompetence v AJ
zkouška
8
EBC-PPSZPracovní právo a právo sociálního zabezpečení
zkouška
6
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětuUkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-MP
Manažerská psychologie
zkouška
6
EBC-SOF
Společenská odpovědnost firem
zkouška
4