Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia špecializácia


Aplikácia zobrazuje študijný plán pre vybranú špecializáciu a formu. Predmety sú rozdelené do skupín, z ktorých je potrebné vždy odštudovať dané minimum.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia: Bakalársky
Špecializácia:
EBMM Management a marketing
Forma: prezenčná
Začiatok špecializácia: 1. semester

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Management a marketing uskutečňované v rámci programu Ekonomika a management je bakalář, který zná aktuální manažerské přístupy, podnikové činnosti a procesy, je schopen analyzovat odborné dokumenty a informace, a s využitím kvantitativních metod a IT zpracovávat podklady pro manažerská rozhodnutí v oblasti jednotlivých funkčních oblastí. Současně disponuje manažerskými dovednostmi, díky kterým je schopen řešit nové úkoly v oblasti řízení procesů v rozličných sociálních uskupeních. Absolvent je vybaven transversálními kompetencemi (komunikace, týmová práce, adaptabilita na nové podmínky, kreativita), díky kterým bude schopen nalézt uplatnění na nižších či středních manažerských pozicích velkých organizací stejně jako řídit vlastní podnik.

  • znalosti: obecná znalost ekonomiky organizací a principů jejich hospodaření; znalost aktuálních manažerských metod a technik, kontextu podnikových činností a procesů včetně metod a nástrojů k jejich řízení; znalost aktuálních marketingových přístupů a trendů v oblasti marketingové komunikace, řízení procesů, financí;
  • dovednosti: schopnost analyzovat a interpretovat data a dokumenty, vyhodnocovat efektivitu vybraných činností, kreativně řešit nové situace, orientovat se v podmínkách organizací různé velikosti a zaměření, poskytovat náměty na integraci inovativních přístupů do firemních strategií;
  • kompetence: příprava podkladů pro strategické rozhodování; vedení menších týmů pracovníků a samostatné řízení projektů v jednotlivých funkčních oblastech (marketing, provoz, finance); příprava dokumentace podnikových procesů; udržování systému procesního řízení a správa procesního modelu; posouzení potenciálu inovačních aktivit.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: manažer na nižším či středním stupni řízení, analytik obchodní provozovny, manažer nákupu/odbytu, procesní konzultant, návrhář podnikových procesů.

Koordinátor specializace

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Ústav managementu

 
1. semester ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.
 
2. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
EBC-MK
Marketingová komunikaceskúška8
EBC-OOObchodní operace
skúška
6
EBC-OP1Obchodní právo 1skúška4
EBC-PFPodnikové finance
skúška
5
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
EBC-DS
Daňová soustava
skúška
5
EBA-OPMA
Operační management v AJskúška8
EBC-PPD
Pokročilá práce s daty
skúška5
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetu
Ukončenie
Kredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-SOFSpolečenská odpovědnost firemskúška4
EBC-SPR
Systémy na podporu rozhodovánískúška6