Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2020/2021 - FBE
Type of study: Bachelor
Track: EBMM Management and Marketing
Form of study: full-time
Beginning track: 1st semester

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Management a marketing uskutečňované v rámci programu Ekonomika a management je bakalář, který zná aktuální manažerské přístupy, podnikové činnosti a procesy, je schopen analyzovat odborné dokumenty a informace, a s využitím kvantitativních metod a IT zpracovávat podklady pro manažerská rozhodnutí v oblasti jednotlivých funkčních oblastí. Současně disponuje manažerskými dovednostmi, díky kterým je schopen řešit nové úkoly v oblasti řízení procesů v rozličných sociálních uskupeních. Absolvent je vybaven transversálními kompetencemi (komunikace, týmová práce, adaptabilita na nové podmínky, kreativita), díky kterým bude schopen nalézt uplatnění na nižších či středních manažerských pozicích velkých organizací stejně jako řídit vlastní podnik.

  • znalosti: obecná znalost ekonomiky organizací a principů jejich hospodaření; znalost aktuálních manažerských metod a technik, kontextu podnikových činností a procesů včetně metod a nástrojů k jejich řízení; znalost aktuálních marketingových přístupů a trendů v oblasti marketingové komunikace, řízení procesů, financí;
  • dovednosti: schopnost analyzovat a interpretovat data a dokumenty, vyhodnocovat efektivitu vybraných činností, kreativně řešit nové situace, orientovat se v podmínkách organizací různé velikosti a zaměření, poskytovat náměty na integraci inovativních přístupů do firemních strategií;
  • kompetence: příprava podkladů pro strategické rozhodování; vedení menších týmů pracovníků a samostatné řízení projektů v jednotlivých funkčních oblastech (marketing, provoz, finance); příprava dokumentace podnikových procesů; udržování systému procesního řízení a správa procesního modelu; posouzení potenciálu inovačních aktivit.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: manažer na nižším či středním stupni řízení, analytik obchodní provozovny, manažer nákupu/odbytu, procesní konzultant, návrhář podnikových procesů.

Koordinátor specializace

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Ústav managementu

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-PFBusiness FinanceExam5
EBC-OP1Business Law 1Exam4
EBC-MKMarketing CommunicationExam8
EBC-OOTrade OperationsExam6
 
5th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-PPDAdvanced Work with DataExam5
EBA-OPMAOperations managementExam8
EBC-DSTax SystemExam5
 
6th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-SOFCorporate Social ResponsibilityExam4
EBC-SPRDecision Support SystemsExam6