Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2020/2021 - FBE
Type of study:
Bachelor
Track: EBMM Management and Marketing
Form of study:
full-time
Beginning track:
1st semester

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Management a marketing uskutečňované v rámci programu Ekonomika a management je bakalář, který zná aktuální manažerské přístupy, podnikové činnosti a procesy, je schopen analyzovat odborné dokumenty a informace, a s využitím kvantitativních metod a IT zpracovávat podklady pro manažerská rozhodnutí v oblasti jednotlivých funkčních oblastí. Současně disponuje manažerskými dovednostmi, díky kterým je schopen řešit nové úkoly v oblasti řízení procesů v rozličných sociálních uskupeních. Absolvent je vybaven transversálními kompetencemi (komunikace, týmová práce, adaptabilita na nové podmínky, kreativita), díky kterým bude schopen nalézt uplatnění na nižších či středních manažerských pozicích velkých organizací stejně jako řídit vlastní podnik.

  • znalosti: obecná znalost ekonomiky organizací a principů jejich hospodaření; znalost aktuálních manažerských metod a technik, kontextu podnikových činností a procesů včetně metod a nástrojů k jejich řízení; znalost aktuálních marketingových přístupů a trendů v oblasti marketingové komunikace, řízení procesů, financí;
  • dovednosti: schopnost analyzovat a interpretovat data a dokumenty, vyhodnocovat efektivitu vybraných činností, kreativně řešit nové situace, orientovat se v podmínkách organizací různé velikosti a zaměření, poskytovat náměty na integraci inovativních přístupů do firemních strategií;
  • kompetence: příprava podkladů pro strategické rozhodování; vedení menších týmů pracovníků a samostatné řízení projektů v jednotlivých funkčních oblastech (marketing, provoz, finance); příprava dokumentace podnikových procesů; udržování systému procesního řízení a správa procesního modelu; posouzení potenciálu inovačních aktivit.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: manažer na nižším či středním stupni řízení, analytik obchodní provozovny, manažer nákupu/odbytu, procesní konzultant, návrhář podnikových procesů.

Koordinátor specializace

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Ústav managementu

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
There are no recommended subjects in this semester.
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
There are no recommended subjects in this semester.
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course titleMode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course titleMode of completionCredits
 
A group of required courses
EBC-PF
Business Finance
Exam
5
EBC-OP1
Business Law 1
Exam4
EBC-MKMarketing CommunicationExam8
EBC-OO
Trade Operations
Exam6
 
5th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 A group of required courses
EBC-PPD
Advanced Work with Data
Exam
5
EBA-OPMA
Operations management
Exam
8
EBC-DS
Tax System
Exam5
 
6th semester (has not been activated)
 
CodeCourse title
Mode of completion
Credits
 A group of required courses
EBC-SOF
Corporate Social Responsibility
Exam
4
EBC-SPR
Decision Support Systems
Exam
6