Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia specializace


Aplikace zobrazuje studijní plán pro vybranou specializaci a formu. Předměty jsou rozděleny do skupin, z nichž je nutné vždy odstudovat dané minimum.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia: Bakalářský
Specializace:
EBMM Management a marketing
Forma:
prezenční
Začátek specializace:
1. semestr

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Management a marketing uskutečňované v rámci programu Ekonomika a management je bakalář, který zná aktuální manažerské přístupy, podnikové činnosti a procesy, je schopen analyzovat odborné dokumenty a informace, a s využitím kvantitativních metod a IT zpracovávat podklady pro manažerská rozhodnutí v oblasti jednotlivých funkčních oblastí. Současně disponuje manažerskými dovednostmi, díky kterým je schopen řešit nové úkoly v oblasti řízení procesů v rozličných sociálních uskupeních. Absolvent je vybaven transversálními kompetencemi (komunikace, týmová práce, adaptabilita na nové podmínky, kreativita), díky kterým bude schopen nalézt uplatnění na nižších či středních manažerských pozicích velkých organizací stejně jako řídit vlastní podnik.

  • znalosti: obecná znalost ekonomiky organizací a principů jejich hospodaření; znalost aktuálních manažerských metod a technik, kontextu podnikových činností a procesů včetně metod a nástrojů k jejich řízení; znalost aktuálních marketingových přístupů a trendů v oblasti marketingové komunikace, řízení procesů, financí;
  • dovednosti: schopnost analyzovat a interpretovat data a dokumenty, vyhodnocovat efektivitu vybraných činností, kreativně řešit nové situace, orientovat se v podmínkách organizací různé velikosti a zaměření, poskytovat náměty na integraci inovativních přístupů do firemních strategií;
  • kompetence: příprava podkladů pro strategické rozhodování; vedení menších týmů pracovníků a samostatné řízení projektů v jednotlivých funkčních oblastech (marketing, provoz, finance); příprava dokumentace podnikových procesů; udržování systému procesního řízení a správa procesního modelu; posouzení potenciálu inovačních aktivit.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: manažer na nižším či středním stupni řízení, analytik obchodní provozovny, manažer nákupu/odbytu, procesní konzultant, návrhář podnikových procesů.

Koordinátor specializace

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Ústav managementu

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětuUkončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-MKMarketingová komunikace
zkouška
8
EBC-OOObchodní operacezkouška6
EBC-OP1
Obchodní právo 1
zkouška4
EBC-PF
Podnikové finance
zkouška5
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětuUkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-DS
Daňová soustava
zkouška5
EBA-OPMA
Operační management v AJ
zkouška8
EBC-PPDPokročilá práce s daty
zkouška
5
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-SOF
Společenská odpovědnost firem
zkouška
4
EBC-SPR
Systémy na podporu rozhodování
zkouška
6