Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia špecializácia


Aplikácia zobrazuje študijný plán pre vybranú špecializáciu a formu. Predmety sú rozdelené do skupín, z ktorých je potrebné vždy odštudovať dané minimum.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia: Bakalársky
Špecializácia: EBMCR Management cestovního ruchu
Forma: prezenčná
Začiatok špecializácia: 1. semester

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Management cestovního ruchu uskutečňované v rámci programu Management obchodu a služeb je bakalář, který dokáže efektivně řídit činnosti v cestovním ruchu, je schopen plánovat finanční zajištění aktivit v různých oblastech cestovního ruchu s využitím široké škály zdrojů včetně aktuálních dotačních možností jak v České republice, tak v Evropské unii, komunikuje na velmi dobré úrovni v anglickém jazyce. Specializace klade důraz na vzdělání absolventa v širším kontextu cestovního ruchu, absolvent tak kromě kvalitního manažersko-ekonomického pojetí vnímá a vyhodnocuje dopad podnikatelských aktivit na regionální rozvoj i na společnost. Profesní zaměření specializace je podtrženo praktickými semináři, a to Seminářem destinačního managementu a Seminářem řízení projektů v cestovním ruchu. Obsahem těchto seminářů je řešení případových studií a praktických problémů typických pro danou oblast. Pro výuku těchto seminářů jsou zajištěni odborníci z praxe v oblasti cestovního ruchu.

  • znalosti: všeobecný manažersko-ekonomický přehled v problematice podnikání v cestovním ruchu, destinačního managementu a vzájemných vazeb a vlivů na regionální rozvoj a společnost;
  • dovednosti: samostatná orientace v oblasti průmyslu cestovního ruchu, schopnost aplikace teoretických konceptů v praxi, stanovení optimálních strategií na základě analýzy současného stavu;
  • kompetence: k výkonu činností v soukromé, veřejné či státní sféře v sektoru služeb cestovního ruchu a na tento sektor navazujících oborech.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: manažer mezinárodních hotelových a gastronomických řetězců, vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu, samostatný pracovník samosprávy pro cestovní ruch, pracovník cestovní kanceláře a agentury, provozovatel zařízení cestovního ruchu.

Koordinátorka specializace

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Ústav marketingu a obchodu

 
1. semester ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.
 
2. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-CRCestovní ruchskúška6
EBC-EKTUEkonomie turismuskúška2
EBC-EMElektronický marketingskúška4
EBA-GCRGIS v cestovním ruchuskúška3
EBC-PPPPrávní pomoc v podnikánískúška4
EBC-VSVeřejná správaskúška5
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-DEMADestinační managementskúška6
EBC-FRRFinancování regionálního rozvojeskúška5
EBC-GCRGeografie v cestovním ruchuzápočet4
EBC-PCRPodnikání v cestovním ruchuskúška6
EBC-SMDSeminář manažerských dovednostízápočet6
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-SDMSeminář destinačního managementuzápočet5
EBC-SRPCRSeminář řízení projektů v cestovním ruchuzápočet6
EBC-UDCRÚčetnictví a daně v cestovním ruchuskúška5
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 8 kr.)
EBC-HKCRHistorie a kultura v cestovním ruchuzápočet3
EBC-HOMAHotelový managementskúška5
RUSORurální sociologieskúška5
SOMSommelierstvízápočet4
EBC-SOFSpolečenská odpovědnost firemskúška4
UROUdržitelný rozvoj regionuskúška5
EXA-UP01Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 1zápočet999
EXA-UP02Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 2zápočet999
EXA-UP03Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 3zápočet999
EXA-UP04Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 4zápočet999
EBC-ZPZáklady personalistikyskúška3