Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2020/2021 - FBE
Type of study: Bachelor
Track: EBMCR Tourism Management
Form of study: full-time
Beginning track: 1st semester

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Management cestovního ruchu uskutečňované v rámci programu Management obchodu a služeb je bakalář, který dokáže efektivně řídit činnosti v cestovním ruchu, je schopen plánovat finanční zajištění aktivit v různých oblastech cestovního ruchu s využitím široké škály zdrojů včetně aktuálních dotačních možností jak v České republice, tak v Evropské unii, komunikuje na velmi dobré úrovni v anglickém jazyce. Specializace klade důraz na vzdělání absolventa v širším kontextu cestovního ruchu, absolvent tak kromě kvalitního manažersko-ekonomického pojetí vnímá a vyhodnocuje dopad podnikatelských aktivit na regionální rozvoj i na společnost. Profesní zaměření specializace je podtrženo praktickými semináři, a to Seminářem destinačního managementu a Seminářem řízení projektů v cestovním ruchu. Obsahem těchto seminářů je řešení případových studií a praktických problémů typických pro danou oblast. Pro výuku těchto seminářů jsou zajištěni odborníci z praxe v oblasti cestovního ruchu.

  • znalosti: všeobecný manažersko-ekonomický přehled v problematice podnikání v cestovním ruchu, destinačního managementu a vzájemných vazeb a vlivů na regionální rozvoj a společnost;
  • dovednosti: samostatná orientace v oblasti průmyslu cestovního ruchu, schopnost aplikace teoretických konceptů v praxi, stanovení optimálních strategií na základě analýzy současného stavu;
  • kompetence: k výkonu činností v soukromé, veřejné či státní sféře v sektoru služeb cestovního ruchu a na tento sektor navazujících oborech.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: manažer mezinárodních hotelových a gastronomických řetězců, vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu, samostatný pracovník samosprávy pro cestovní ruch, pracovník cestovní kanceláře a agentury, provozovatel zařízení cestovního ruchu.

Koordinátorka specializace

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Ústav marketingu a obchodu

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-EMElectronic MarketingExam4
EBA-GCRGIS in TourismExam3
EBC-PPPLegal Aspects of EntrepreneurshipExam4
EBC-VSPublic AdministrationExam5
EBC-CRTourismExam6
EBC-EKTUTourism EconomicsExam2
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-DEMADestination ManagementExam6
EBC-FRRFinancing Regional DevelopmentExam5
EBC-GCRGeography of TourismFulfillment of requirements4
EBC-SMDManagement Skills SeminarFulfillment of requirements6
EBC-PCRTourism EnterpriseExam6
 
5th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-UDCRAccounting and Taxes in TourismExam5
EBC-SDMDestination Management SeminarFulfillment of requirements5
EBC-SRPCRSeminar of Project Management in TourismFulfillment of requirements6
 
6th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of elective courses (min. 8 crd.)
EBC-SOFCorporate Social ResponsibilityExam4
EBC-HKCRHistory and Culture in TourismFulfillment of requirements3
EBC-HOMAHotel ManagementExam5
EBC-ZPIntroduction to Human ResourcesExam3
URORegional Sustainable DevelopmentExam5
RUSORural sociologyExam5
SOMSommelierFulfillment of requirements4