Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia specializace


Aplikace zobrazuje studijní plán pro vybranou specializaci a formu. Předměty jsou rozděleny do skupin, z nichž je nutné vždy odstudovat dané minimum.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia: Bakalářský
Specializace: EBMCR Management cestovního ruchu
Forma: prezenční
Začátek specializace: 1. semestr

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Management cestovního ruchu uskutečňované v rámci programu Management obchodu a služeb je bakalář, který dokáže efektivně řídit činnosti v cestovním ruchu, je schopen plánovat finanční zajištění aktivit v různých oblastech cestovního ruchu s využitím široké škály zdrojů včetně aktuálních dotačních možností jak v České republice, tak v Evropské unii, komunikuje na velmi dobré úrovni v anglickém jazyce. Specializace klade důraz na vzdělání absolventa v širším kontextu cestovního ruchu, absolvent tak kromě kvalitního manažersko-ekonomického pojetí vnímá a vyhodnocuje dopad podnikatelských aktivit na regionální rozvoj i na společnost. Profesní zaměření specializace je podtrženo praktickými semináři, a to Seminářem destinačního managementu a Seminářem řízení projektů v cestovním ruchu. Obsahem těchto seminářů je řešení případových studií a praktických problémů typických pro danou oblast. Pro výuku těchto seminářů jsou zajištěni odborníci z praxe v oblasti cestovního ruchu.

  • znalosti: všeobecný manažersko-ekonomický přehled v problematice podnikání v cestovním ruchu, destinačního managementu a vzájemných vazeb a vlivů na regionální rozvoj a společnost;
  • dovednosti: samostatná orientace v oblasti průmyslu cestovního ruchu, schopnost aplikace teoretických konceptů v praxi, stanovení optimálních strategií na základě analýzy současného stavu;
  • kompetence: k výkonu činností v soukromé, veřejné či státní sféře v sektoru služeb cestovního ruchu a na tento sektor navazujících oborech.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: manažer mezinárodních hotelových a gastronomických řetězců, vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu, samostatný pracovník samosprávy pro cestovní ruch, pracovník cestovní kanceláře a agentury, provozovatel zařízení cestovního ruchu.

Koordinátorka specializace

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Ústav marketingu a obchodu

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-CRCestovní ruchzkouška6
EBC-EKTUEkonomie turismuzkouška2
EBC-EMElektronický marketingzkouška4
EBA-GCRGIS v cestovním ruchuzkouška3
EBC-PPPPrávní pomoc v podnikánízkouška4
EBC-VSVeřejná správazkouška5
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-DEMADestinační managementzkouška6
EBC-FRRFinancování regionálního rozvojezkouška5
EBC-GCRGeografie v cestovním ruchuzápočet4
EBC-PCRPodnikání v cestovním ruchuzkouška6
EBC-SMDSeminář manažerských dovednostízápočet6
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-SDMSeminář destinačního managementuzápočet5
EBC-SRPCRSeminář řízení projektů v cestovním ruchuzápočet6
EBC-UDCRÚčetnictví a daně v cestovním ruchuzkouška5
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 8 kr.)
EBC-HKCRHistorie a kultura v cestovním ruchuzápočet3
EBC-HOMAHotelový managementzkouška5
RUSORurální sociologiezkouška5
SOMSommelierstvízápočet4
EBC-SOFSpolečenská odpovědnost firemzkouška4
UROUdržitelný rozvoj regionuzkouška5
EBC-ZPZáklady personalistikyzkouška3