Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2020/2021 - FBE
Type of study:
Bachelor
Track:
EBMCR Tourism Management
Form of study:
full-time
Beginning track:
1st semester

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Management cestovního ruchu uskutečňované v rámci programu Management obchodu a služeb je bakalář, který dokáže efektivně řídit činnosti v cestovním ruchu, je schopen plánovat finanční zajištění aktivit v různých oblastech cestovního ruchu s využitím široké škály zdrojů včetně aktuálních dotačních možností jak v České republice, tak v Evropské unii, komunikuje na velmi dobré úrovni v anglickém jazyce. Specializace klade důraz na vzdělání absolventa v širším kontextu cestovního ruchu, absolvent tak kromě kvalitního manažersko-ekonomického pojetí vnímá a vyhodnocuje dopad podnikatelských aktivit na regionální rozvoj i na společnost. Profesní zaměření specializace je podtrženo praktickými semináři, a to Seminářem destinačního managementu a Seminářem řízení projektů v cestovním ruchu. Obsahem těchto seminářů je řešení případových studií a praktických problémů typických pro danou oblast. Pro výuku těchto seminářů jsou zajištěni odborníci z praxe v oblasti cestovního ruchu.

  • znalosti: všeobecný manažersko-ekonomický přehled v problematice podnikání v cestovním ruchu, destinačního managementu a vzájemných vazeb a vlivů na regionální rozvoj a společnost;
  • dovednosti: samostatná orientace v oblasti průmyslu cestovního ruchu, schopnost aplikace teoretických konceptů v praxi, stanovení optimálních strategií na základě analýzy současného stavu;
  • kompetence: k výkonu činností v soukromé, veřejné či státní sféře v sektoru služeb cestovního ruchu a na tento sektor navazujících oborech.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: manažer mezinárodních hotelových a gastronomických řetězců, vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu, samostatný pracovník samosprávy pro cestovní ruch, pracovník cestovní kanceláře a agentury, provozovatel zařízení cestovního ruchu.

Koordinátorka specializace

doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Ústav marketingu a obchodu

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
There are no recommended subjects in this semester.
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completion
Credits
There are no recommended subjects in this semester.
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBC-EMElectronic MarketingExam4
EBA-GCR
GIS in Tourism
Exam
3
EBC-PPPLegal Aspects of EntrepreneurshipExam4
EBC-VS
Public Administration
Exam5
EBC-CRTourismExam
6
EBC-EKTU
Tourism Economics
Exam2
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBC-DEMA
Destination ManagementExam6
EBC-SDM
Destination Management Seminar
Fulfillment of requirements5
EBC-FRR
Financing Regional Development
Exam
5
EBC-GCRGeography of Tourism
Fulfillment of requirements
4
EBC-PCRTourism Enterprise
Exam
6
 
5th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 A group of required courses
EBC-UDCR
Accounting and Taxes in Tourism
Exam
5
EBC-SMD
Management Skills SeminarFulfillment of requirements6
EBC-SRPCR
Seminar of Project Management in Tourism
Fulfillment of requirements6
 
6th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of elective courses (min. 7 crd.)
EBC-SOF
Corporate Social Responsibility
Exam
4
EBC-HKCR
History and Culture in Tourism
Fulfillment of requirements
3
EBC-HOMAHotel Management
Exam
5
EBC-ZP
Introduction to Human Resources
Exam3
EXA-UP01
Recognized International Mobility Course 1
Fulfillment of requirements
999
EXA-UP02
Recognized International Mobility Course 2
Fulfillment of requirements
999
EXA-UP03
Recognized International Mobility Course 3
Fulfillment of requirements
999
EXA-UP04
Recognized International Mobility Course 4
Fulfillment of requirements
999
URO
Regional Sustainable Development
Exam
5
RUSO
Rural sociology
Exam
5
SOM
Sommelier
Fulfillment of requirements
4