Prezeranie študijných programov - Informácie o predmetoch ŠS


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Na tomto mieste získate podrobné informácie o predmetoch štátnej skúšky vybraného študijného odboru. Pokiaľ si prajete zobraziť tematické celky pre otázky z daného predmetu, kliknite na názov predmetu. Údaje sa vzťahujú k zvolenému začiatočnému obdobiu štúdia. Ak nie sú tematické celky k dispozícii, dostanete sa do sylabu predmetu.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia: Bakalársky
Špecializácia: EBMCR Management cestovního ruchu
Forma: prezenčná

Povinné predmety ŠS

V tabuľke je uvedený zoznam povinných predmetov štátnej skúšky v podobe vypísanej pre skúškové obdobie ZS 2020/2021 - PEF.

PredmetGarantPracovisko
Management cestovního ruchuL. KubíčkováÚMO PEF