Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia špecializácia


Aplikácia zobrazuje študijný plán pre vybranú špecializáciu a formu. Predmety sú rozdelené do skupín, z ktorých je potrebné vždy odštudovať dané minimum.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia: Bakalársky
Špecializácia: EBMOC Management obchodní činnosti
Forma: prezenčná
Začiatok špecializácia: 1. semester

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Management obchodní činnosti uskutečňované v rámci programu Management obchodu a služeb je bakalář, který dokáže efektivně řídit obchodní činnost v menším či středně velkém podniku. Absolvent bude umět odborně zajistit i podpůrné činnosti jako propagaci, logistiku, komerční komunikaci apod. Profesní zaměření specializace je podtrženo čtyřmi praktickými semináři, a to Seminářem z obchodního jednání, Seminářem komerční komunikace, Seminářem propagace a médií a Seminářem z řízení obchodních týmů. Obsahem těchto seminářů je řešení případových studií, strategických her a simulací. Pro výuku těchto seminářů jsou zajištěni odborníci z praxe, zejména z řad manažerů obchodních řetězců a dalších pracovníků zodpovědných ve firmách za prodej a distribuci. Studenti tak získají možnost si při praktické aplikaci upevnit nabyté znalosti a transformovat je v dovednosti.

  • znalosti: znalost podstaty obchodních operací a marketingových nástrojů pro řízení a hodnocení komerční úspěšnosti v národním i mezinárodním prostředí;
  • dovednosti: aplikace inovačních přístupů při uskutečňování obchodních a marketingových činností v obchodních společnostech, výrobních firmách a podnicích služeb;
  • kompetence: k samostatným rozhodnutím o využití marketingových a obchodních nástrojů nezbytných k realizaci smluvních vztahů podnikatelských subjektů.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: odborný pracovník obchodních a marketingových oddělení firem, analytik obchodní provozovny, account manager, brand manager, manažer maloobchodní franšízové sítě, vedoucí maloobchodní jednotky, manažer menší obchodní sítě, retail manager, manažer odbytu velkoobchodu.

Koordinátorka specializace

doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Ústav marketingu a obchodu

 
1. semester ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.
 
2. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-OLObchodní logistikaskúška6
EBC-OP1Obchodní právo 1skúška4
EBC-PPPodnikatelský plánskúška4
EBC-PPDPokročilá práce s datyskúška5
EBC-ZZbožíznalstvískúška5
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-OOObchodní operaceskúška6
EBC-OP2Obchodní právo 2skúška4
EBC-RODVŘízení odběratelsko-dodavatelských vztahůskúška5
EBC-SOJSeminář obchodního jednánízápočet6
EBC-UKMUžité kvantitativní metodyskúška6
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-EMElektronický marketingskúška4
EBC-SMSeminář merchandisingzápočet6
EBC-SROTSeminář řízení obchodních týmůzápočet6
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-SMKSeminář multimediální komunikaceskúška8