Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2020/2021 - FBE
Type of study: Bachelor
Track: EBMOC Trade Management
Form of study: full-time
Beginning track: 1st semester

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Management obchodní činnosti uskutečňované v rámci programu Management obchodu a služeb je bakalář, který dokáže efektivně řídit obchodní činnost v menším či středně velkém podniku. Absolvent bude umět odborně zajistit i podpůrné činnosti jako propagaci, logistiku, komerční komunikaci apod. Profesní zaměření specializace je podtrženo čtyřmi praktickými semináři, a to Seminářem z obchodního jednání, Seminářem komerční komunikace, Seminářem propagace a médií a Seminářem z řízení obchodních týmů. Obsahem těchto seminářů je řešení případových studií, strategických her a simulací. Pro výuku těchto seminářů jsou zajištěni odborníci z praxe, zejména z řad manažerů obchodních řetězců a dalších pracovníků zodpovědných ve firmách za prodej a distribuci. Studenti tak získají možnost si při praktické aplikaci upevnit nabyté znalosti a transformovat je v dovednosti.

  • znalosti: znalost podstaty obchodních operací a marketingových nástrojů pro řízení a hodnocení komerční úspěšnosti v národním i mezinárodním prostředí;
  • dovednosti: aplikace inovačních přístupů při uskutečňování obchodních a marketingových činností v obchodních společnostech, výrobních firmách a podnicích služeb;
  • kompetence: k samostatným rozhodnutím o využití marketingových a obchodních nástrojů nezbytných k realizaci smluvních vztahů podnikatelských subjektů.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: odborný pracovník obchodních a marketingových oddělení firem, analytik obchodní provozovny, account manager, brand manager, manažer maloobchodní franšízové sítě, vedoucí maloobchodní jednotky, manažer menší obchodní sítě, retail manager, manažer odbytu velkoobchodu.

Koordinátorka specializace

doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Ústav marketingu a obchodu

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-PPDAdvanced Work with DataExam5
EBC-OP1Business Law 1Exam4
EBC-PPBusiness PlanExam4
EBC-ZConsumer Goods ExpertiseExam5
EBC-OLTrade LogisticsExam6
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-UKMApplied Quantitative MethodsExam6
EBC-OP2Business Law 2Exam4
EBC-SOJBusiness Negotiation SeminarFulfillment of requirements6
EBC-RODVCustomer and Supplier Relationship ManagementExam5
EBC-OOTrade OperationsExam6
 
5th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-SROTBusiness Team Management SeminarFulfillment of requirements6
EBC-EMElectronic MarketingExam4
EBC-SMMerchandising SeminarFulfillment of requirements6
 
6th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-SMKMultimedia Communication SeminarExam8