Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia specializace


Aplikace zobrazuje studijní plán pro vybranou specializaci a formu. Předměty jsou rozděleny do skupin, z nichž je nutné vždy odstudovat dané minimum.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia: Bakalářský
Specializace: EBMOC Management obchodní činnosti
Forma: prezenční
Začátek specializace: 1. semestr

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Management obchodní činnosti uskutečňované v rámci programu Management obchodu a služeb je bakalář, který dokáže efektivně řídit obchodní činnost v menším či středně velkém podniku. Absolvent bude umět odborně zajistit i podpůrné činnosti jako propagaci, logistiku, komerční komunikaci apod. Profesní zaměření specializace je podtrženo čtyřmi praktickými semináři, a to Seminářem z obchodního jednání, Seminářem komerční komunikace, Seminářem propagace a médií a Seminářem z řízení obchodních týmů. Obsahem těchto seminářů je řešení případových studií, strategických her a simulací. Pro výuku těchto seminářů jsou zajištěni odborníci z praxe, zejména z řad manažerů obchodních řetězců a dalších pracovníků zodpovědných ve firmách za prodej a distribuci. Studenti tak získají možnost si při praktické aplikaci upevnit nabyté znalosti a transformovat je v dovednosti.

  • znalosti: znalost podstaty obchodních operací a marketingových nástrojů pro řízení a hodnocení komerční úspěšnosti v národním i mezinárodním prostředí;
  • dovednosti: aplikace inovačních přístupů při uskutečňování obchodních a marketingových činností v obchodních společnostech, výrobních firmách a podnicích služeb;
  • kompetence: k samostatným rozhodnutím o využití marketingových a obchodních nástrojů nezbytných k realizaci smluvních vztahů podnikatelských subjektů.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: odborný pracovník obchodních a marketingových oddělení firem, analytik obchodní provozovny, account manager, brand manager, manažer maloobchodní franšízové sítě, vedoucí maloobchodní jednotky, manažer menší obchodní sítě, retail manager, manažer odbytu velkoobchodu.

Koordinátorka specializace

doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Ústav marketingu a obchodu

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-OLObchodní logistikazkouška6
EBC-OP1Obchodní právo 1zkouška4
EBC-PPPodnikatelský plánzkouška4
EBC-PPDPokročilá práce s datyzkouška5
EBC-ZZbožíznalstvízkouška5
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-OOObchodní operacezkouška6
EBC-OP2Obchodní právo 2zkouška4
EBC-RODVŘízení odběratelsko-dodavatelských vztahůzkouška5
EBC-SOJSeminář obchodního jednánízápočet6
EBC-UKMUžité kvantitativní metodyzkouška6
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-EMElektronický marketingzkouška4
EBC-SMSeminář merchandisingzápočet6
EBC-SROTSeminář řízení obchodních týmůzápočet6
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-SMKSeminář multimediální komunikacezkouška8