Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia specializace


Aplikace zobrazuje studijní plán pro vybranou specializaci a formu. Předměty jsou rozděleny do skupin, z nichž je nutné vždy odstudovat dané minimum.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2020/2021 - PEF
Typ studia: Bakalářský
Specializace:
EBMOC Management obchodní činnosti
Forma:
prezenční
Začátek specializace:
1. semestr

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Management obchodní činnosti uskutečňované v rámci programu Management obchodu a služeb je bakalář, který dokáže efektivně řídit obchodní činnost v menším či středně velkém podniku. Absolvent bude umět odborně zajistit i podpůrné činnosti jako propagaci, logistiku, komerční komunikaci apod. Profesní zaměření specializace je podtrženo čtyřmi praktickými semináři, a to Seminářem z obchodního jednání, Seminářem komerční komunikace, Seminářem propagace a médií a Seminářem z řízení obchodních týmů. Obsahem těchto seminářů je řešení případových studií, strategických her a simulací. Pro výuku těchto seminářů jsou zajištěni odborníci z praxe, zejména z řad manažerů obchodních řetězců a dalších pracovníků zodpovědných ve firmách za prodej a distribuci. Studenti tak získají možnost si při praktické aplikaci upevnit nabyté znalosti a transformovat je v dovednosti.

  • znalosti: znalost podstaty obchodních operací a marketingových nástrojů pro řízení a hodnocení komerční úspěšnosti v národním i mezinárodním prostředí;
  • dovednosti: aplikace inovačních přístupů při uskutečňování obchodních a marketingových činností v obchodních společnostech, výrobních firmách a podnicích služeb;
  • kompetence: k samostatným rozhodnutím o využití marketingových a obchodních nástrojů nezbytných k realizaci smluvních vztahů podnikatelských subjektů.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: odborný pracovník obchodních a marketingových oddělení firem, analytik obchodní provozovny, account manager, brand manager, manažer maloobchodní franšízové sítě, vedoucí maloobchodní jednotky, manažer menší obchodní sítě, retail manager, manažer odbytu velkoobchodu.

Koordinátorka specializace

doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Ústav marketingu a obchodu

 
1. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázev předmětu
Ukončení
Kredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
 
2. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
 
3. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-OLObchodní logistika
zkouška
6
EBC-OP1Obchodní právo 1
zkouška
4
EBC-PPPodnikatelský plánzkouška
4
EBC-PPD
Pokročilá práce s daty
zkouška
5
EBC-Z
Zbožíznalství
zkouška
5
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětuUkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-OO
Obchodní operacezkouška
6
EBC-OP2
Obchodní právo 2
zkouška
4
EBC-RODVŘízení odběratelsko-dodavatelských vztahů
zkouška
5
EBC-SOJ
Seminář obchodního jednánízápočet6
EBC-UKMUžité kvantitativní metody
zkouška
6
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
EBC-EMElektronický marketingzkouška
4
EBC-SM
Seminář merchandisingzápočet6
EBC-SROTSeminář řízení obchodních týmů
zápočet
6
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
EBC-SMK
Seminář multimediální komunikace
zkouška
8