Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial period: WS 2020/2021 - FBE
Type of study:
Bachelor
Track: EBMOC Trade Management
Form of study:
full-time
Beginning track: 1st semester

Cíle studia ve studijní specializaci prezenční formy studia

Absolventem specializace Management obchodní činnosti uskutečňované v rámci programu Management obchodu a služeb je bakalář, který dokáže efektivně řídit obchodní činnost v menším či středně velkém podniku. Absolvent bude umět odborně zajistit i podpůrné činnosti jako propagaci, logistiku, komerční komunikaci apod. Profesní zaměření specializace je podtrženo čtyřmi praktickými semináři, a to Seminářem z obchodního jednání, Seminářem komerční komunikace, Seminářem propagace a médií a Seminářem z řízení obchodních týmů. Obsahem těchto seminářů je řešení případových studií, strategických her a simulací. Pro výuku těchto seminářů jsou zajištěni odborníci z praxe, zejména z řad manažerů obchodních řetězců a dalších pracovníků zodpovědných ve firmách za prodej a distribuci. Studenti tak získají možnost si při praktické aplikaci upevnit nabyté znalosti a transformovat je v dovednosti.

  • znalosti: znalost podstaty obchodních operací a marketingových nástrojů pro řízení a hodnocení komerční úspěšnosti v národním i mezinárodním prostředí;
  • dovednosti: aplikace inovačních přístupů při uskutečňování obchodních a marketingových činností v obchodních společnostech, výrobních firmách a podnicích služeb;
  • kompetence: k samostatným rozhodnutím o využití marketingových a obchodních nástrojů nezbytných k realizaci smluvních vztahů podnikatelských subjektů.

Uplatnění naleznou absolventi zejména na následujících pozicích: odborný pracovník obchodních a marketingových oddělení firem, analytik obchodní provozovny, account manager, brand manager, manažer maloobchodní franšízové sítě, vedoucí maloobchodní jednotky, manažer menší obchodní sítě, retail manager, manažer odbytu velkoobchodu.

Koordinátorka specializace

doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Ústav marketingu a obchodu

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
Code
Course title
Mode of completionCredits
There are no recommended subjects in this semester.
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course titleMode of completion
Credits
There are no recommended subjects in this semester.
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBC-PPD
Advanced Work with Data
Exam
5
EBC-OP1
Business Law 1Exam4
EBC-PP
Business PlanExam
4
EBC-Z
Consumer Goods Expertise
Exam
5
EBC-OLTrade LogisticsExam
6
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBC-UKM
Applied Quantitative Methods
Exam
6
EBC-OP2Business Law 2
Exam
4
EBC-SOJ
Business Negotiation SeminarFulfillment of requirements6
EBC-RODV
Customer and Supplier Relationship Management
Exam
5
EBC-OO
Trade Operations
Exam
6
 
5th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBC-SROT
Business Team Management Seminar
Fulfillment of requirements
6
EBC-EMElectronic Marketing
Exam
4
EBC-SM
Merchandising Seminar
Fulfillment of requirements
6
 
6th semester (has not been activated)
 
CodeCourse title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBC-SMK
Multimedia Communication SeminarExam8