Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2020/2021 - FBE
Type of study:
Bachelor
Programme: B 62 09 B-SE System engineering and informatics
Field of study:
B-SE-EI Economic informatics
Form of study:
full-time
Study duration:
3 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Studijní obor Ekonomická informatika je zaměřen na výchovu odborníků v oblasti informačních systémů a informačních technologií. Poskytuje nezbytné základní znalosti a praktické dovednosti ve stěžejních oblastech informatiky, ekonomiky a řízení podniku. Informatické okruhy jsou směřovány především do problematiky algoritmizace a programování, vývoje webových a mobilních aplikací, operačních systémů, počítačových sítí, databázových systémů a podnikových informačních systémů. V rámci ekonomického a manažerského zaměření nabízí studijní obor vzdělání v oblasti ekonomie, managementu, marketingu či účetnictví. Absolventi se tak stanou mezioborově vybavenými odborníky, kteří jsou schopni brát v úvahu nejen aktuální trendy v oblasti informačních technologií, ale také potřeby a trendy z podnikové praxe.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi oboru se uplatňují nejen jako zaměstnanci, ale i jako podnikatelé ve svém oboru. V praxi pak vykonávají především funkce specialistů pro vývoj softwarových systémů, provoz a správu pokročilých aplikací, technologií a infrastruktury, analytiků, projektantů a konzultantů informačních systémů.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 28. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 14. dubna do 26. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

  • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosahl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
  • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
  • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
  • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Systémové inženýrství a informatika,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Struktura studijního plánu

Student oboru Ekonomická informatika musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů oboru získá student 158 kreditů. Dále si student musí zvolit specializaci. Zbývající kredity do 180 kreditů student získává za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky. Studijní plán je doprovázen i skupinou doporučených volitelných předmětů.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
ALG
Exam
6
Basics of Object Oriented Design
Exam
5
Exam
6
Fulfillment of requirements
2
Exam5
EBC-MT1Exam
3
Theoretical Foundations of Informatics
Exam
6
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBC-AP
Computer Architecture
Exam
5
PGRComputer Graphics I
Exam
6
EBC-EKON
EconomicsExam
6
JE2
English 2, EI
Exam
2
EBC-MT2
Mathematics 2
Exam
3
EBC-AOS
Operating Systems Architecture
Exam
6
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
APVApplication Software ProgrammesExam5
PS
Computer Networks I
Exam
6
EBA-OTII
English Terminology: IS/ICT
Exam
3
EBC-MAR
Marketing 1
Exam
6
PTN
Programming Techniques
Exam
6
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 A group of elective courses (min. 1 cours.)
CPP
C++ Programming Language
Exam
6
PJJ
Java Programming Language
Exam
6
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completionCredits
 
A group of required courses
UAD
Accounting and TaxesExam7
AVT
Application of Development Techniques
Fulfillment of requirements
3
EBC-DSND
Database Systems and Database Design
Exam
6
EBC-MAN
ManagementExam
6
 
5th semester (has not been activated)
 
Code
Course titleMode of completion
Credits
 
A group of required courses
BSA
Bachelor Seminar IS/ICTFulfillment of requirements2
EMM
Economic-mathematical Methods
Exam6
ITInformation Systems and TechnologyExam
7
OSIS
Specialized Seminary - Information Systems
Fulfillment of requirements
2
EBC-ST
Statistics
Exam
6
 
6th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
VUI
Artificial Intelligence IExam
5
BPA
Bachelor Thesis IS/ICT
Fulfillment of requirements
8
SBZ
Final Bachelor Exam
B.Sc. exam
0
PRISLaw of Information SystemsExam
5
 
Groups of courses for the entire plan
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of optional courses
CPP
C++ Programming Language
Exam6
PAPComputer ApplicationsExam6
PH
Computer Music
Fulfillment of requirements
4
ZTP
Computer Text Processing
Exam
4
KICTConception and innovation in ICTFulfillment of requirements5
GIS
Geographic Information Systems
Exam
6
JA
Java Applications
Exam
6
PJJ
Java Programming LanguageExam6
EBC-KA
Office Applications
Fulfillment of requirements
3
UNX
Operating Systems II
Exam
6
PRLPerl Programming Language
Exam
5
UPZ1Recognized Professional Course from Study Stay 1
Fulfillment of requirements
999
UPZ2
Recognized Professional Course from Study Stay 2
Fulfillment of requirements
999
UPZ3Recognized Professional Course from Study Stay 3Fulfillment of requirements
999
UPZ4
Recognized Professional Course from Study Stay 4
Fulfillment of requirements
999
UPZ5
Recognized Professional Course from Study Stay 5
Fulfillment of requirements
999
BIS
Security in IS/IT
Exam6
SEA
Social and Economic Application of GIS
Fulfillment of requirements
4
WA
Web Applications
Exam
6
WD
Web Design
Exam
6

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student ve třetím semestru studia volí z těchto specializací:

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky