Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2020/2021 - FBE
Type of study:
Bachelor
Programme: B 39 02 B-II Engineering Informatics
Field of study:
B-II-CAI Automation Control and Informatics
Form of study:
full-time
Study duration:
3 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studia je získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti informatiky, algoritmizace, databázových systémů, implementace počítačových sítí a operačních systémů a automatizace procesů nezbytných k samostatnému výkonu profese. Absolvent získává znalosti také v oblasti aplikované informatiky, řízení procesů, umělé inteligence, technického a programového řešení aplikací informačních a komunikačních technologií i automatizační a regulační techniky. Orientace v příbuzných oborech zaměřených na zemědělství či odpadové hospodářství mu umožňuje chápat implementaci informačních technologií v širších souvislostech a zároveň rozšiřuje možnosti jeho zaměstnání či dalšího studia. Po absolvování předepsaného studijního plánu je absolvent připraven k uplatnění v praxi či k pokračování dalším studiem v navazujícím stupni studia či v příbuzných oborech.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent se stává profesním specialistou pro operační a střední úroveň práce s IS/IT v oblasti zejména biologických, technických a environmentálních aplikací, jakož i tvůrčí práci s automatizovanými řídicími systémy procesů. Může najít uplatnění také jako vedoucí programátor, analytik a administrátor IT, manažer malých a středních týmů zaměřených na vývoj IT a automatizovaných systémů řízení.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Test předpokladů ke studiu. Přihláška ke studiu musí být podána do 28. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 14. dubna do 26. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

  • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosahl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
  • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
  • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
  • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Inženýrská informatika,
  • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Struktura studijního plánu

Student oboru Automatizace řízení a informatika musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů oboru získá student 168 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 12 kreditů. Obor neobsahuje specializaci. Ve studijním plánu není prostor pro volitelné předměty.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
ALGAlgorithm Development
Exam
6
Aplied Mathematics IExam
5
EBC-ZOOBasics of Object Oriented DesignExam5
Fulfillment of requirements2
EBC-UICTIntroduction to ICTExam
5
FZTPhysical Principles of Engineering TechnologiesExam6
Exam
6
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course titleMode of completionCredits
 
A group of required courses
APV
Application Software ProgrammesExam5
EBC-AP
Computer ArchitectureExam5
JE2
English 2, EI
Exam
2
ZEL
Fundamentals Of ElectrotechnicsExam6
IMA
Integrated Management
Exam
4
EBC-AOS
Operating Systems Architecture
Exam6
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
AMA2
Aplied Mathematics IIExam
5
PSComputer Networks IExam6
EBA-OTII
English Terminology: IS/ICT
Exam
3
MS1
Measuring Systems I
Exam
6
PTNProgramming TechniquesExam
6
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of elective courses (min. 1 cours.)
CPP
C++ Programming Language
Exam
6
PJJ
Java Programming Language
Exam
6
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 A group of required courses
AVTKApplication of Development TechniquesFulfillment of requirements
3
PGR
Computer Graphics I
Exam
6
EBC-DSND
Database Systems and Database Design
Exam
6
TKY
Engineering Cybernetics
Exam
6
MS2
Measuring Systems II
Exam
6
 
5th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completionCredits
 
A group of required courses
ATE
Automating Elements
Exam
6
BSA
Bachelor Seminar IS/ICT
Fulfillment of requirements
2
IT
Information Systems and Technology
Exam
7
LGA
Logistics
Exam
6
PRX
Practical Training
Fulfillment of requirements
6
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of elective courses (min. 1 cours.)
GIS
Geographic Information Systems
Exam
6
IIZP
IS/ICT in Agriculture and Food Industry
Exam
6
ICTE
IS/ICT in Environment
Exam
6
 
6th semester (has not been activated)
 
Code
Course titleMode of completion
Credits
 
A group of required courses
VUI
Artificial Intelligence I
Exam
5
BPAK
Bachelor Thesis IS/ICT
Fulfillment of requirements
8
SBZFinal Bachelor Exam
B.Sc. exam
0
 
Groups of courses for the entire plan
Povinně volitelný - Výběr předmětu určuje volitelný předmět státní zkoušky - viz brožura studijních plánů na www.pef.mendelu.cz - Sklad PEF - PEF
 
CodeCourse title
Mode of completion
Credits
 A group of elective courses (min. 12 crd.)
CPP
C++ Programming Language
Exam
6
PAP
Computer ApplicationsExam
6
KICT
Conception and innovation in ICTFulfillment of requirements
5
EXINExpert EngineeringExam6
PTE
Food Production Technology
Exam
6
JA
Java ApplicationsExam6
PJJJava Programming LanguageExam6
ANDR
Mobile Applications for Android
Exam4
IOS
Mobile Applications for iOSExam
4
PRMT
Operation of Mobile Machinery
Exam5
PST
Operation of Stationary PlantsExam
5
EBC-PRL
Perl Programming Language
Exam
5
BISSecurity in IS/ITExam
6
TEPR
Technological Projects
Exam
2
LOHWaste Management Legislation
Exam
8
TZOWaste Management Technology
Exam
6
WA
Web Applications
Exam
6
WD
Web DesignExam6

Potřebuji podat žádost související se studiem

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Specializační předměty SBZ:

  • Specializační předmět Informační systémy (alespoň 1 předmět z BIS, KICT, WA a WD),
  • Specializační předmět Programové vybavení počítačů (alespoň 1 předmět z JA, XML, PJJ, CPP, PAP a PRL),
  • Specializační předmět IS/ICT v zemědělství a potravinářství (alespoň 1 předmět z PRMZ, PST a PTE),
  • Specializační předmět IS/ICT odpadového hospodářství a ŽP (alespoň 1 předmět z EXIN, LOH a TZO),

Státní bakalářská zkouška

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky