Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie:
ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia:
Bakalársky
Program:
B0612P140001 B-AII Administrace IS/ICT
Forma:
prezenčná
Dĺžka štúdia:
3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem programu je připravovat certifikované odborníky pro oblast operačních systémů, počítačových sítí, databází a správy informačních systémů. Tito odborníci nemusí být vybaveni komplexním teoretickým základem oboru jako absolventi akademicky orientovaných programů, ale naopak trh požaduje posílení praktických dovedností. Profesně zaměřený studijní program Administrace IS/ICT tak umožní přímé uplatnění absolventů v praxi bez nutnosti další rekvalifikace. Program je postaven na propojení s podnikovou praxí a využití potenciálu odborníků z praxe v rámci výukového procesu. Studenti získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech:

 • obecné teoretické znalosti z informatiky,
 • technické prostředky,
 • operační systémy,
 • počítačové sítě,
 • databáze a
 • správa informačních systémů.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi programu Administrace IS/ICT získají dostatečně hluboké znalosti a specifické dovednosti k tomu, aby bezprostředně po skončení studia mohli nastoupit na pracovní pozice související s administrací IS/ICT. Během studia získají znalosti a dovednosti potřebné k získání profesně uznávaných certifikátů z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, databázových systémů. Dále získají praktické dovednosti pro práci s moderními technologiemi z oblastí výpočetní techniky, operačních systémů, virtualizace, počítačových sítí, databázových a informačních systémů a kybernetické bezpečnosti a získají kompetence k samostatné správě počítačových systémů, počítačových sítí, informačních systémů a zajištění bezpečnosti dat, návrhu a realizaci informačních systémů a sítí malého a středního rozsahu.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 28. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 14. dubna do 26. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

 • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosahl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
 • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Administrace IS/ICT,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Administrace IS/ICT musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů získá student 141 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 39 kreditů. Není třeba odstudovat jakýkoliv volitelný předmět.

 
1. semester ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
EBC-ALGSskúška
6
Architektura počítačůskúška5
Teoretické základy informatiky
skúška
6
EBC-UICTÚvod do ICT
skúška
5
skúška
6
 
2. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
EBC-AOS
Architektura operačních systémů
skúška
6
EBC-DSNDDatabázové systémy a návrh databázískúška6
EBC-PPS
Protokoly počítačových sítískúška
6
EBC-ZOOZáklady objektového návrhuskúška5
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
EBA-OTII
Odborná terminologie v AJ: IS/ICT
skúška
3
EBC-LINX
Operační systém Linux
skúška
5
EBC-WIN
Operační systém Windows
skúška
5
EBC-PSPS
Přepínání a směrování v počítačových sítích
skúška
6
EBC-SUISSpráva a údržba IS
skúška
6
EBC-VWAVývoj webových aplikací
skúška
5
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
Ukončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
EBC-ADS
Administrace databázových systémů
skúška
5
EBC-VCSVirtualizace a cloudové službyskúška
5
EBC-ZKB
Základy kybernetické bezpečnosti
skúška
5
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenie
Kredity
 
Skupina predmetov povinných
EBC-BSII
Bakalářský seminář IS/ICT
zápočet
3
EBC-BTBezpečnostní technologieskúška5
EBC-P112
Odborná praxe 1
zápočet
12
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinných
EBC-BPII
Bakalářská práce IS/ICT
zápočet
8
EBC-KIII
Koncepce a inovace v IS/ICTzápočet
5
EBC-P212Odborná praxe 2
zápočet
12
EBC-SBZStátní bakalářská zkouška
štátna bakalárska skúška
0
 
Skupiny predmetov pre celý plán
 
Kód
Názov predmetu
UkončenieKredity
 
Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 39 kr.)
EBA-AJ1
Angličtina 1
zápočet
4
EBA-AJ2
Angličtina 2
skúška
4
EBA-AJ3
Angličtina 3
skúška
4
EBC-BSTJ
Bezpečnost síťové technologie Juniper
skúška
5
EBC-CICCisco CCNA Collaborationskúška
5
EBC-CIW
Cisco CCNA Wireless
skúška5
EBC-CIRCisco CCNP ROUTES/SWITCHskúška
5
EBC-ITILITILskúška
5
EBC-PBTM
Pokročilé bezdrátové technologie MikroTik
skúška
5
EBC-PSCI
Pokročilé směrování a přepínání v sítích CISCO
skúška
5
EBC-PRLProgramovací jazyk Perlskúška
5
EBC-PYT
Programovací jazyk Python
zápočet
5
EBC-SSZJ
Správa síťových zařízení Juniper
skúška
5
EBC-SSZMSpráva síťových zařízení MikroTik
skúška
5
EBC-TWCITechnologie WAN sítí CISCO
skúška
5
EXA-UP01Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 1
zápočet
999
EXA-UP02
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 2zápočet999
EXA-UP03
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 3
zápočet
999
EXA-UP04Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 4zápočet999
EXA-UP05
Uznaný předmět ze zahraničního výjezdu 5
zápočet
999
EBC-VPA
Vývoj programových aplikací
skúška
5

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program specializace neobsahuje.

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Administrace IS/ICT je 4. nebo 5. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 4. a 5. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • Technické a systémové prostředky – garant prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc,
 • Správa informačních systémů – garant doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky