Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2020/2021 - PEF
Typ štúdia: Bakalársky
Program: B0612P140001 B-AII Administrace IS/ICT
Forma: prezenčná
Dĺžka štúdia: 3 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem programu je připravovat certifikované odborníky pro oblast operačních systémů, počítačových sítí, databází a správy informačních systémů. Tito oborníci nemusí být vybaveni komplexním teoretickým základem oboru jako absolventi akademicky orientovaných programů, ale naopak trh požaduje posílení praktických dovedností. Profesně zaměřený studijní program Administrace IS/ICT tak umožní přímé uplatnění absolventů v praxi bez nutnosti další rekvalifikace. Program je postaven na propojení s podnikovou praxí a využití potenciálu odborníků z praxe v rámci výukového procesu. Studenti získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech:

 • obecné teoretické znalosti z informatiky,
 • technické prostředky,
 • operační systémy,
 • počítačové sítě,
 • databáze a
 • správa informačních systémů.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi programu Administrace IS/ICT získají dostatečně hluboké znalosti a specifické dovednosti k tomu, aby bezprostředně po skončení studia mohli nastoupit na pracovní pozice související s administrací IS/ICT. Během studia získají znalosti a dovednosti potřebné k získání profesně uznávaných certifikátů z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, databázových systémů. Dále získají praktické dovednosti pro práci s moderními technologiemi z oblastí výpočetní techniky, operačních systémů, virtualizace, počítačových sítí, databázových a informačních systémů a kybernetické bezpečnosti a získají kompetence k samostatné správě počítačových systémů, počítačových sítí, informačních systémů a zajištění bezpečnosti dat, návrhu a realizaci informačních systémů a sítí malého a středního rozsahu.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 31. března 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 14. dubna do 8. května 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

 • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosahl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
 • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Administrace IS/ICT,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Administrace IS/ICT musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů získá student 141 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 39 kreditů. Není třeba odstudovat jakýkoliv volitelný předmět.

 
1. semester ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-ALGSAlgoritmizace - skriptovánískúška6
EBC-APArchitektura počítačůskúška5
EBC-TZITeoretické základy informatikyskúška6
EBC-UICTÚvod do ICTskúška5
EBC-UMSUžitá matematika a statistikaskúška6
 
2. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-AOSArchitektura operačních systémůskúška6
EBC-DSNDDatabázové systémy a návrh databázískúška6
EBC-PPSProtokoly počítačových sítískúška6
EBC-ZOOZáklady objektového návrhuskúška5
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBA-OTIIOdborná terminologie v AJ: IS/ICTskúška3
EBC-LINXOperační systém Linuxskúška5
EBC-WINOperační systém Windowsskúška5
EBC-PSPSPřepínání a směrování v počítačových sítíchskúška6
EBC-SUISSpráva a údržba ISskúška6
EBC-VWAVývoj webových aplikacískúška5
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-ADSAdministrace databázových systémůskúška5
EBC-VCSVirtualizace a cloudové službyskúška5
EBC-ZKBZáklady kybernetické bezpečnostiskúška5
 
5. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-BSIIBakalářský seminář IS/ICTzápočet3
EBC-BTBezpečnostní technologieskúška5
EBC-P112Odborná praxe 1zápočet12
 
6. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EBC-BPIIBakalářská práce IS/ICTzápočet8
EBC-KIIIKoncepce a inovace v IS/ICTzápočet5
EBC-P212Odborná praxe 2zápočet12
EBC-SBZStátní bakalářská zkouškaštátna bakalárska skúška0
 
Skupiny predmetov pre celý plán
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 39 kr.)
EBA-AJ1Angličtina 1zápočet4
EBA-AJ2Angličtina 2skúška4
EBC-BSTJBezpečnost síťové technologie Juniperskúška5
EBC-CICCisco CCNA Collaborationskúška5
EBC-CIWCisco CCNA Wirelessskúška5
EBC-CIRCisco CCNP ROUTES/SWITCHskúška5
EBC-ITILITILskúška5
EBC-PBTMPokročilé bezdrátové technologie MikroTikskúška5
EBC-PSCIPokročilé směrování a přepínání v sítích CISCOskúška5
EBC-PRLProgramovací jazyk Perlskúška5
EBC-PYTProgramovací jazyk Pythonzápočet5
EBC-SSZJSpráva síťových zařízení Juniperskúška5
EBC-SSZMSpráva síťových zařízení MikroTikskúška5
EBC-TWCITechnologie WAN sítí CISCOskúška5
EBC-VPAVývoj programových aplikacískúška5

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program specializace neobsahuje.

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • Technické a systémové prostředky – garant prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc,
 • Správa informačních systémů – garant doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky