Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2020/2021 - FBE
Type of study: Bachelor
Programme: B0612P140001 B-AII Administration IS/ICT
Form of study: full-time
Study duration: 3 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem programu je připravovat certifikované odborníky pro oblast operačních systémů, počítačových sítí, databází a správy informačních systémů. Tito oborníci nemusí být vybaveni komplexním teoretickým základem oboru jako absolventi akademicky orientovaných programů, ale naopak trh požaduje posílení praktických dovedností. Profesně zaměřený studijní program Administrace IS/ICT tak umožní přímé uplatnění absolventů v praxi bez nutnosti další rekvalifikace. Program je postaven na propojení s podnikovou praxí a využití potenciálu odborníků z praxe v rámci výukového procesu. Studenti získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech:

 • obecné teoretické znalosti z informatiky,
 • technické prostředky,
 • operační systémy,
 • počítačové sítě,
 • databáze a
 • správa informačních systémů.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi programu Administrace IS/ICT získají dostatečně hluboké znalosti a specifické dovednosti k tomu, aby bezprostředně po skončení studia mohli nastoupit na pracovní pozice související s administrací IS/ICT. Během studia získají znalosti a dovednosti potřebné k získání profesně uznávaných certifikátů z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, databázových systémů. Dále získají praktické dovednosti pro práci s moderními technologiemi z oblastí výpočetní techniky, operačních systémů, virtualizace, počítačových sítí, databázových a informačních systémů a kybernetické bezpečnosti a získají kompetence k samostatné správě počítačových systémů, počítačových sítí, informačních systémů a zajištění bezpečnosti dat, návrhu a realizaci informačních systémů a sítí malého a středního rozsahu.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 31. března 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 14. dubna do 8. května 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

 • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosahl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
 • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Administrace IS/ICT,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Administrace IS/ICT musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů získá student 141 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 39 kreditů. Není třeba odstudovat jakýkoliv volitelný předmět.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-ALGSAlgoritmizace - skriptováníExam6
EBC-UMSApplied Mathematics and StatisticsExam6
EBC-APComputer ArchitectureExam5
EBC-UICTIntroduction to ICTExam5
EBC-TZITheoretical Foundations of InformaticsExam6
 
2nd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-ZOOBasics of Object Oriented DesignExam5
EBC-PPSComputer Networks ProtocolsExam6
EBC-DSNDDatabase Systems and Database DesignExam6
EBC-AOSOperating Systems ArchitectureExam6
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-SUISAdministration and Maintenance of ISExam6
EBA-OTIIEnglish Terminology: IS/ICTExam3
EBC-LINXLinux Operating SystemExam5
EBC-PSPSSwitching and Routing in Computer NetworksExam6
EBC-VWAWeb Applications DevelopmentExam5
EBC-WINWindows Operating SystemExam5
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-ZKBBasics of CybersecurityExam5
EBC-ADSDatabase Systems AdministrationExam5
EBC-VCSVirtualization and Cloud ComputingExam5
 
5th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-BSIIBachelor Seminar IS/ICTFulfillment of requirements3
EBC-P112Practical Training 1Fulfillment of requirements12
EBC-BTSecurity TechnologiesExam5
 
6th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EBC-BPIIBachelor Thesis IS/ICTFulfillment of requirements8
EBC-KIIIConcepts and Innovations in IS/ICTFulfillment of requirements5
EBC-SBZFinal Bachelor ExamB.Sc. exam0
EBC-P212Practical Training 2Fulfillment of requirements12
 
Groups of courses for the entire plan
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of elective courses (min. 39 crd.)
EBC-PSCIAdvanced Routing and Switching in Computer NetworksExam5
EBA-AJ1Angličtina 1Fulfillment of requirements4
EBC-CICCisco CCNA CollaborationExam5
EBC-CIWCisco CCNA WirelessExam5
EBC-CIRCisco CCNP ROUTES/SWITCHExam5
EBC-TWCICisco WAN TechnologiesExam5
EBC-VPADevelopment of Program ApplicationsExam5
EBA-AJ2English Language 2Exam4
EBC-ITILITILExam5
EBC-SSZJJuniper Network Device ManagementExam5
EBC-PBTMMikroTik Advanced Wireless TechnologiesExam5
EBC-SSZMMikroTik Network Device ManagementExam5
EBC-PRLPerl Programming LanguageExam5
EBC-PYTPython Programming LanguageFulfillment of requirements5
EBC-BSTJSecurity of Juniper network technologiesExam5

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program specializace neobsahuje.

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • Technické a systémové prostředky – garant prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc,
 • Správa informačních systémů – garant doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky