Presentation of study programmes - Study plans


This application displays a study plan, i.e. an overview of all courses within the selected field of study.

Faculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2020/2021 - FBE
Type of study: Bachelor
Programme:
B0612P140001 B-AII Administration IS/ICT
Form of study:
full-time
Study duration: 3 years

The study plan is further subdivided into study periods - semesters. To accomplish your study plan successfully it is necessary to pass all duties stipulated in the Study and Examination Code.

Cíle studia ve studijním programu

Cílem programu je připravovat certifikované odborníky pro oblast operačních systémů, počítačových sítí, databází a správy informačních systémů. Tito odborníci nemusí být vybaveni komplexním teoretickým základem oboru jako absolventi akademicky orientovaných programů, ale naopak trh požaduje posílení praktických dovedností. Profesně zaměřený studijní program Administrace IS/ICT tak umožní přímé uplatnění absolventů v praxi bez nutnosti další rekvalifikace. Program je postaven na propojení s podnikovou praxí a využití potenciálu odborníků z praxe v rámci výukového procesu. Studenti získají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblastech:

 • obecné teoretické znalosti z informatiky,
 • technické prostředky,
 • operační systémy,
 • počítačové sítě,
 • databáze a
 • správa informačních systémů.

Profil absolventa studijního programu

Absolventi programu Administrace IS/ICT získají dostatečně hluboké znalosti a specifické dovednosti k tomu, aby bezprostředně po skončení studia mohli nastoupit na pracovní pozice související s administrací IS/ICT. Během studia získají znalosti a dovednosti potřebné k získání profesně uznávaných certifikátů z oblasti počítačových sítí, operačních systémů, databázových systémů. Dále získají praktické dovednosti pro práci s moderními technologiemi z oblastí výpočetní techniky, operačních systémů, virtualizace, počítačových sítí, databázových a informačních systémů a kybernetické bezpečnosti a získají kompetence k samostatné správě počítačových systémů, počítačových sítí, informačních systémů a zajištění bezpečnosti dat, návrhu a realizaci informačních systémů a sítí malého a středního rozsahu.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací zkouška z předmětu Informatika. Přihláška ke studiu musí být podána do 28. dubna 2020. Přijímací zkouška se uskuteční v termínu od 14. dubna do 26. června 2020. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce. Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku, pokud:

 • u maturitní zkoušky vykonané před méně než 3 lety dosahl alespoň u jednoho z předmětů Matermatika, Fyzika, nebo Informatika a výpočetní technika hodnocení stupněm dobře a lepším,
 • úspěšně absolvoval kurz Informatika naostro na fakultě,
 • dosáhl v předmětu Obecné studijní předpoklady společnosti SCIO alespoň percentilu 60,
 • před méně než třemi lety absolvoval vyšší odbornou školu v oboru příbuzném programu Administrace IS/ICT,
 • dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Administrace IS/ICT musí získat alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce. Absolvováním povinných předmětů získá student 141 kreditů, výběrem povinně volitelných předmětů musí získat alespoň 39 kreditů. Není třeba odstudovat jakýkoliv volitelný předmět.

 
1st semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completion
Credits
 
A group of required courses
Exam6
Applied Mathematics and StatisticsExam6
EBC-APComputer Architecture
Exam
5
Introduction to ICTExam
5
EBC-TZITheoretical Foundations of Informatics
Exam
6
 
2nd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBC-ZOO
Basics of Object Oriented Design
Exam
5
EBC-PPS
Computer Networks Protocols
Exam
6
EBC-DSND
Database Systems and Database Design
Exam
6
EBC-AOS
Operating Systems ArchitectureExam
6
 
3rd semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBC-SUIS
Administration and Maintenance of IS
Exam
6
EBA-OTII
English Terminology: IS/ICT
Exam3
EBC-LINX
Linux Operating System
Exam
5
EBC-PSPSSwitching and Routing in Computer NetworksExam6
EBC-VWA
Web Applications Development
Exam
5
EBC-WINWindows Operating SystemExam
5
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 
A group of required courses
EBC-ZKB
Basics of Cybersecurity
Exam
5
EBC-ADS
Database Systems Administration
Exam
5
EBC-VCSVirtualization and Cloud Computing
Exam
5
 
5th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completion
Credits
 A group of required courses
EBC-BSII
Bachelor Seminar IS/ICT
Fulfillment of requirements3
EBC-P112Practical Training 1
Fulfillment of requirements
12
EBC-BTSecurity Technologies
Exam
5
 
6th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EBC-BPII
Bachelor Thesis IS/ICTFulfillment of requirements8
EBC-KIII
Concepts and Innovations in IS/ICT
Fulfillment of requirements
5
EBC-SBZFinal Bachelor ExamB.Sc. exam0
EBC-P212Practical Training 2
Fulfillment of requirements
12
 
Groups of courses for the entire plan
 
CodeCourse title
Mode of completion
Credits
 
A group of elective courses (min. 39 crd.)
EBC-PSCIAdvanced Routing and Switching in Computer NetworksExam
5
EBC-CIC
Cisco CCNA CollaborationExam5
EBC-CIWCisco CCNA Wireless
Exam
5
EBC-CIR
Cisco CCNP ROUTES/SWITCH
Exam
5
EBC-TWCICisco WAN Technologies
Exam
5
EBC-VPA
Development of Program Applications
Exam
5
EBA-AJ1
English Language 1
Fulfillment of requirements
4
EBA-AJ2English Language 2Exam4
EBA-AJ3English Language 3Exam
4
EBC-ITILITIL
Exam
5
EBC-SSZJ
Juniper Network Device Management
Exam5
EBC-PBTM
MikroTik Advanced Wireless Technologies
Exam
5
EBC-SSZMMikroTik Network Device Management
Exam
5
EBC-PRL
Perl Programming Language
Exam
5
EBC-PYT
Python Programming Language
Fulfillment of requirements5
EXA-UP01
Recognized International Mobility Course 1Fulfillment of requirements
999
EXA-UP02
Recognized International Mobility Course 2
Fulfillment of requirements
999
EXA-UP03
Recognized International Mobility Course 3
Fulfillment of requirements
999
EXA-UP04Recognized International Mobility Course 4
Fulfillment of requirements
999
EXA-UP05Recognized International Mobility Course 5
Fulfillment of requirements
999
EBC-BSTJ
Security of Juniper network technologiesExam5

Potřebuji podat žádost související se studiem

Specializace

Studijní program specializace neobsahuje.

Student si v pátém semestru volí téma bakalářské práce

Vypsaná témata závěrečných prací na PEF

Zahraniční mobility

Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění celosemestrální zahraniční mobility na programu Administrace IS/ICT je 4. nebo 5. semestr. Nejvhodnějším obdobím na uskutečnění zahraniční stáže v rozsahu alespoň 2 měsíců je období mezi 4. a 5. semestrem. (Informace k zahraničním mobilitám)

Státní bakalářská zkouška

 • Obhajoba bakalářské práce (Informace k závěrečné práci),
 • Technické a systémové prostředky – garant prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc,
 • Správa informačních systémů – garant doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.

Okruhy předmětů Státní bakalářské zkoušky