Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - PEF
Typ štúdia: Bakalársky
Špecializácia: SBIT IT v administrativě

Výber formy štúdia

FormaPrehliadaťPredmety ŠS
prezenčná