Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - PEF
Typ štúdia: Bakalársky

Výber študijného programu

KódProgramJazyk výučbyPočet odborovInformácie o programePrehliadaťOrgány
B 62 08B-EMAJ Economics and ManagementAngličtina1
B 62 08B-EM Ekonomika a managementČeština4
B 62 02B-HPS Hospodářská politika a správaČeština1
B 39 02B-II Inženýrská informatikaČeština1
B 62 09B-SI Systémové inženýrství a informatikaČeština1

Na tomto mieste je možné vybrať špecializáciu, ktorá zodpovedá zvolenej fakulte a type štúdia. Po kliknutí na Prehliadať je možné vybrať formu štúdia a zobraziť študijný plán a predmety štátnej skúšky.

Výber špecializácie

KódŠpecializáciaPrehliadať
SBADSBAD Analýza dat
SBFMSBFM Finanční management podniku
SBITSBIT IT v administrativě
SBMASBMA Mobilní a mapové aplikace
SBMKSBMK Multikulturní kompetence
SBMOSBMO Marketing a obchod
SBMPSBMP Mezinárodní podnikání v AJ
SBMTSBMT Manažerské techniky
SBPESBPE Mezinárodní politická ekonomie
SBUDSBUD Účetnictví a daně
SBWTSBWT Webové technologie