Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2019/2020 - FBE
Type of study: Master continuing
Track: SNPM Business Management
Form of study: full-time
Beginning track: 1st semester

Profil absolventa specializace

Cílem specializace je prohloubit znalosti v specifických oblastech managementu, které dotýkají nejen vrcholových manažerů, ale v podstatě všech pracovníků jakékoliv organizace. Specializace je tedy zaměřena nejen na přípravu k výkonu manažerské pozice, ale také na vysvětlení zásad uplatňovaných vrcholovým managementem tak, aby byly srozumitelné i pro výkonné pracovníky na nižších pozicích.

Garant specializace

doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

Ústav managementu

 
1st semester WS 2019/2020 - FBE
 A group of required courses
The group does not contain any courses.
 
2nd semester SS 2019/2020 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
MRDecision MakingExam5
RKIQuality and Innovation ManagementExam5
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
KRMCrisis ManagementExam5